Ilmoita esityksestä

Mikäli oppilaitoksella on käytössä jatkuva esityslupa, esitetyt elokuvat on ilmoitettava APFI:lle tällä lomakkeella, jotta tekijänoikeuskorvaukset voidaan kohdistaa asianosaiselle tuotantoyhtiölle. Ilmoitus on hyvä tehdä heti katsomisen jälkeen.

 

Käyttöilmoitus (opetuskäyttö) / Användningsdeklarering (undervisning)