Förevisningslicens

Det behövs alltid tillstånd för att förevisa en film offentligt såväl i undervisning som i annan icke-kommersiell verksamhet. Som offentlig förevisning betraktas i allmänhet all annan förevisning av film än sådan som sker inom den närmaste familje- och vänkretsen.

Licens för att förevisa inhemska spelfilm beviljas av APFI. APFI beviljar endast förevisningstillståndet – filmen som ska visas kan man skaffa fritt: låna på bibliotek, hyra från en video- eller internetuthyrning, köpa i en affär, beställa från en abonnemangstjänst eller spela in från tv. Om den som arrangerar en filmförevisning inte skaffar licensen hos APFI eller om filmen inte finns upptagen på APFIs verklista, ska sökanden be om förevisningstillstånd hos filmproduktionsbolaget eller filmdistributören. Alla filmer som omfattas av tillståndet räknas upp här.

Läroinrättningar kan skaffa ett fortlöpande förevisningslicens, som tillåter ett obegränsat antal visningar. En kommun kan skaffa ett förevisningslicens centraliserat för alla sina läroinrättningar, eller skolan eller någon annan som upprätthåller en läroinrättning kan skaffa det själv. En läroinrättning ska uppge filmtitlarna på blanketten för meddelande om användning. Ett annat alternativ för läroinrättningar är ett engångslicens, som ger rätt att visa en film en gång. Övriga icke-kommersiella aktörer, såsom hobbygrupper, föreningar, bibliotek och församlingar kan också ansöka om ett engångstillstånd.

Prislista

FÖREVISNINGSTILLSTÅND FÖR SKOLOR (EN FÖREVISNING)
Färre än 100 elever 120 €
Fler än 100 elever 240 €

FÖREVISNINGSTILLSTÅND FÖR SKOLOR (FORTLÖPANDE TILLSTÅND)
2€/elev/kalenderår

FÖREVISNINGSTILLSTÅND FÖR ÖVRIGA OFFENTLIGA FÖREVISNINGAR
1 – 20 personer 35 €
21 – 55 personer 80 €
56 – 99 personer 150 €
100 – 150 personer 240 €

Till alla priser läggs 24 % mervärdesskatt. Gäller nya tillstånd som sökts fr.o.m. 1.4.2016. Tillstånden faktureras enligt uppskattade gruppstorlekar.