Sosiaalinen ja kulttuurillinen kestävyys

APFI aloitti yhdessä yhteistyötahojen kanssa vuonna 2021 kansallisen av-alan kestävän kehityksen strategian luomisen. Sosiaalisen ja kulttuurillisen kestävyyden osalta tämä tarkoittaa mm. tasa-arvoa, hyvinvointia sekä luovuuden ja kulttuurisen moninaisuuden huomiointia. Tarkoitus on muuttaa av-alan toiminnan rakenteita ja haastaa alalla toimivia tahoja pohtimaan omia toimintatapojaan sekä näkemyksiään alan sosiaalisesta vastuusta nyt ja tulevaisuudessa.

AVAUS – AV-ALAN VASTUULLISUUSHANKE

Lokakuussa 2023 alkaneessa kaksivuotisessa hankkeessa kehitetään av-alan kestävyyttä kaikilla osa-alueilla, erityisesti keskittyen käynnistämään sosiaalisesti, kulttuurillisesti ja taloudellisesti kestävää toimintaa, kuten sosiaaliseen vastuullisuuteen, vastuulliseen johtamiseen ja työhyvinvointiin liittyviä toimenpiteitä. Myös ympäristövastuun sekä vastuullisen datan käytön toimenpiteet ovat osa hanketta. Teemoihin liittyvät konkreettiset toimenpiteet edistävät alan veto- ja pitovoimaa, alalle työllistymistä, työssä uupumisen vähentymistä, datatalouden juurtumista alalle sekä sitä kautta parantavat yritysten kilpailuetua ja liiketoiminnan kasvattamista vastuullisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle rahoituksen kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuesta. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus tulee EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (Recovery and Resilience Facility, RRF), joka on yksi EU:n kertaluonteisen elpymisvälineen (Next Generation EU) ohjelmista.

Lisätietoja hankkeesta ja yhteydenotot:
Roosa Tikanoja, kestävän kehityksen hankepäällikkö
roosa.tikanoja@apfi.fi

Liity hankkeen postituslistalle ja pysy kärryillä koulutuksista ja tapahtumista. 

KOULUTUKSET

APFI huomioi sosiaalisen vastuun myös jäsentensä koulutuksissa, joissa vuonna 2022–2023 painotetaan mm. esihenkilötyötä, voimavarojen ja kuormittavuuden säätelyä työssä sekä tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja antirasismiin liittyviä aiheita.

HAVAINTOLOMAKE

Askel sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävämpään toimintaan on loppuvuodesta 2022 julkaistu APFI:n havaintolomake. Sen kautta APFI:n jäsenyritysten tuotannoissa työskentelevät ja muut sidosryhmiin kuuluvat voivat tehdä ilmoituksen epäasiallisesta toiminnasta, häirinnästä tai muista väärinkäytöksistä.

DIVERSITEETTITILASTOINTI

APFI on vuodesta 2019 lähtien tilannut Metropolian elokuva- ja tv-tuotannon opiskelijoilta tilaston roolihahmojen diversiteetistä elokuva- ja tv-tuotannoissa. Tilaston avulla halutaan herätellä mm. tilaajia, rahoittajia ja tuottajia tekemään valintoja jo tuotantojen kehittelyvaiheessa roolihahmojen representaatioon liittyen ja miettimään kenen tarinoita ja millä tavalla niitä kerrotaan. Aiheesta on myös tehty opinnäytetyö vuonna 2021.

Vuoden 2021 diversiteettitilaston loppuraportin voi lukea tästä.

Vuoden 2022 diversiteettitilaston loppuraportti löytyy puolestaan täältä.