Sosiaalinen ja kulttuurillinen kestävyys

APFI aloitti yhdessä yhteistyötahojen kanssa vuonna 2021 kansallisen av-alan kestävän kehityksen strategian luomisen. Sosiaalisen ja kulttuurillisen kestävyyden osalta tämä tarkoittaa mm. tasa-arvoa, hyvinvointia sekä luovuuden ja kulttuurisen moninaisuuden huomiointia. Tarkoitus on muuttaa av-alan toiminnan rakenteita ja haastaa alalla toimivia tahoja pohtimaan omia toimintatapojaan sekä näkemyksiään alan sosiaalisesta vastuusta nyt ja tulevaisuudessa.

Askel sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävämpään toimintaan on loppuvuodesta 2022 julkaistu APFI:n havaintolomake. Sen kautta APFI:n jäsenyritysten tuotannoissa työskentelevät ja muut sidosryhmiin kuuluvat voivat tehdä ilmoituksen epäasiallisesta toiminnasta, häirinnästä tai muista väärinkäytöksistä.

APFI on vuodesta 2019 lähtien tilannut Metropolian elokuva- ja tv-tuotannon opiskelijoilta tilaston roolihahmojen diversiteetistä elokuva- ja tv-tuotannoissa. Tilaston avulla halutaan herätellä mm. tilaajia, rahoittajia ja tuottajia tekemään valintoja jo tuotantojen kehittelyvaiheessa roolihahmojen representaatioon liittyen ja miettimään kenen tarinoita ja millä tavalla niitä kerrotaan. Aiheesta on myös tehty opinnäytetyö vuonna 2021.

Vuoden 2021 diversiteettitilaston loppuraportin voi lukea tästä.

APFI huomioi sosiaalisen vastuun myös jäsentensä koulutuksissa, joissa vuonna 2022–2023 painotetaan mm. esihenkilötyötä, voimavarojen ja kuormittavuuden säätelyä työssä sekä tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja antirasismiin liittyviä aiheita.