Sosiaalinen ja kulttuurillinen kestävyys

Yhdessä yhteistyötahojen kanssa APFI aikoo luoda vuosien 2021–2024 aikana kansallisen av-alan kestävän kehityksen strategian, jossa tullaan ottamaan huomioon myös sosiaalinen ja kulttuurillinen kestävyys. Käsite tarkoittaa muun muassa tasa-arvoa, hyvinvointia sekä luovuuden ja kulttuurisen moninaisuuden huomiointia.

Sivua päivitetään strategian edetessä.