Medlemmar och styrelse

Medlemmar

Medlemmar i föreningen är film- och tv-producenter. Medlemskatalog.

Styrelse

Ordinarie medlemmar

ordförande Roope Lehtinen, producent, Fire Monkey Oy
2. vice ordförande: Nina Laurio, producent, Akka Creative Oy
3. vice ordförande: Antti Kaarlela, producent & verkställande direktör, Whatevergroup Oy

Aleksi Hyvärinen, producent & verkställande direktör, Don Films Oy
Jani Lehtinen, verkställande direktör, Valofirma The Light House Oy
Marika Makaroff, operativ direktör, Gutsy Animations Oy 
Max Malka, Head of Scripted, Endemol Shine Finland Oy
Pete Paavolainen, tv-producent & verkställande direktör, ITV Studios Finland Oy
Mika Ritalahti, producent, Silva Mysterium Oy
Suvi Salokoski, Director of Production, Warner Bros. International Television Production Finland Oy
Antti Seppänen, exekutiv producent & verkställande direktör, Intervisio Oy
Martti Sivonen, tv-producent & vice verkställande direktör, Banijay Finland Oy
Olli Suominen, producent & verkställande direktör, Rabbit Films Oy

Suppleanter

1. vice ordförande: Riina Kullas, tv-producent & verkställande direktör, Moskito Television Oy
Venla Hellstedt, producent, Dionysos Films Oy
Tomi Paajanen, operativ direktör, Yellow Film & TV Oy
Juha Pihanen, producent, TopLine Media Ltd
Anssi Rimpelä, producent & verkställande direktör, Up To Level Media Oy