Medlemmar och styrelse

Medlemmar

Medlemmar i föreningen är film- och tv-producenter. Medlemskatalog.

Styrelse

Ordinarie medlemmar

ordförande Mika Toivainen, ekonomichef, Endemol Shine Finland Oy
1. vice ordförande: Nina Laurio, filmproducent, Solar Films Inc Oy
2.vice ordförande: Lotta Backlund, Head of Development, Warner Bros. International Television Production Finland Oy

Jarkko Hentula, filmproducent, Yellow Film & TV Oy
Riina Hyytiä, film- och tv-producent & verkställande direktör, Dionysos Films Oy
Riina Kullas, tv-producent & verkställande direktör, Moskito Television Oy
Katariina Lehtonen, producent, Otto Tuotanto Oy
Elina Pohjola, film- och tv-producent & verkställande direktör, Pohjola-filmi Oy
Martti Sivonen, tv-producent, Banijay Finland Oy

Suppleanter

Mikko Räisänen, exekutiv producent & verkställande direktör, Lucy Loves Oy
Antti Seppänen, exekutiv producent & verkställande direktör, Intervisio Oy
Jonathan Tuovinen, Head of International, Rabbit Films Oy
Pertti Veijalainen, filmproducent, Illume Oy