Tariffer för nätlagringstjänster för tjänsteleverantörerna

Det blev möjligt att licensera tjänster för nätlagring av tv-program med avtalslicens 1.6.2015, när en ny bestämmelse i upphovsrättslagen trädde i kraft (UpphovsrättsL 25 l §). Övriga avtalsparter i avtalen är Kopiosto, Gramex och Teosto.

En tjänsteleverantör ska avtala:

1. med organisationer som representerar rättsinnehavarna om rättigheter enligt avtalslicensen. Tillstånden beviljas av de av undervisnings- och kulturministeriet godkända upphovsrättsorganisationerna Kopiosto, Teosto, APFI (tidigare Tuotos) och Gramex tillsammans. För att få tillståndet räcker det att tjänsteleverantören kontaktar Kopiosto (jakeluluvat(at)kopiosto.fi), som vidtar behövliga praktiska åtgärder och tjänster för alla rättsinnehavares räkning enligt den s.k. principen om tjänster över en disk.

2. med televisionsbolagen om deras rättigheter.

Prislista över rättigheter enligt avtalslicens (se ovan punkt 1):

1.7.2015–30.6.2016: 2,00 €/kund/mån
1.7.2016–31.3.2017: 2,15 €/kund/mån
1.4.2017–30.6.2018: 2,25 €/kund/mån
1.7.2018–30.6.2019: 2,29 €/kund/mån

Till priset läggs tillämplig mervärdesskatt.