Jäsenpalvelut ja -edut

APFI:n jäsenenä saat:

  • tietoa alaan liittyvistä asioista, kotimaisista – ja ulkomaisista tapahtumista, koulutuksista sekä olemassa olevista että uusista rahoitus- ja tukimahdollisuuksista
  • konsultointia lakiasioissa (mm. sopimusasiat ja tekijänoikeusasiat). APFI käyttää lakiasioissa ulkoisena kumppanina media-alaan erikoistunutta lakitoimistoa. Otathan aina ensin yhteyttä toiminnanjohtaja Laura Kuulasmaahan (etunimi.sukunimi@apfi.fi), joka ohjaa asiassa eteenpäin.
  • mahdollisuuden osallistua ilmaiseksi tai jäsenhinnalla APFI:n järjestämiin alaan liittyviin koulutuksiin sekä jäsentilaisuuksiin, joissa voit tuoda esille omia näkemyksiäsi sekä vaikuttaa alan kehittymiseen ja parantaa sen toimintaedellytyksiä
  • Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK:n palvelut (mm. mahdollisten tekijänoikeusrikkomusten tutkinta)
  • ISAN-tunnukset tuotannoille APFI:n hakemina edullisempaan jäsenhintaan
  • vienninedistämispalvelut (mm. koti- ja ulkomaista markkinatietoa sekä kansainvälistymiseen tähtääviä räätälöityjä tilaisuuksia ja projekteja liittyen myynninedistämiseen ja verkostoitumiseen)
  • jäsenhinnat kotimaisiin APFI:n järjestämiin tapahtumiin
  • Finnpanelin katsojalukuraportit ilmaiseksi APFI:n hallituksen päätöksellä valittujen kohderyhmien osalta, 4+ yliyönraportoinnin tilanneille jäsenyrityksille. Raportit koskevat seuraavia kohderyhmiä: 10 – 44, naiset 25 – 44 sekä 10 – 54. (Huom! Räätälöidyt kohderyhmäraporit voidaan jakaa vain niille APFI:n jäsenyrityksille, jotka tilaavat Finnpanelilta yliyönraportit.)
  • Filmikamarin TOP 20 Competitive Report Finland -raportti ilmaiseksi niille jäsenyritysten tuottajille, jotka ovat tilanneet sen APFI:n kautta. Raportin voi tilata useampi henkilö samasta yrityksestä omalla sähköpostiosoitteellaan.

Lisätiedot jäseneksi liittymisesti löydät täältä.