Teostyyppien selitykset

Kerroin 1

Game Show (GS)
Pääsääntöisesti studiossa tehtävä visailu tai kilpailu. Voidaan tehdä useita saman päivän aikana, formaatti monistettava. Jaksokohtaiset kilpailijat.

Keskusteluohjelma (KE)
Keskustellaan toimittajan johdolla, studiossa tai sen ulkopuolella jostain mukana olevasta henkilöstä tai tämän edustamasta asiasta.

Lifestyle (LI)
Katsojalle tarjotaan omia oivalluksia jostakin katsojan elämänpiiriin kuuluvista asiakokonaisuuksista. Kohdistuu johonkin tiettyyn katsojaryhmään.

Tapahtumataltiointi (TA)

Kerroin 2

Ammatti- ja elämäntapareality (AM)
Reality, jossa seurataan jonkin ihmisryhmän elämää.

Dokumenttisarja ja reportaasi (DO)
Reportaasit, asiaohjelmat, tv-reportaasit. Usein osa sarjaa.

Pudotusreality ja reality show (PU)
Kilpailurealityt, pudotusrealityt ja reality show:t.

Muu viihde (MV)
Käsikirjoitettu ja improvisoitu viihde, panel show:t, musiikkiviihde.

Kerroin 3

Iso viihde (IV)
Suuria massoja kiinnostavaksi tarkoitettu viihdeohjelma. Isot puitteet, paljon vieraita, mahdollisesti orkesteri, näyttävää. Usein kilpailumuotoinen ja esitetään osittain suorana lähetyksenä.

Muu fiktio ja lyhytelokuvat (MF)
Muut fiktio-ohjelmat, lyhytelokuvat (sekä fiktiiviset että dokumentaariset) ja käsikirjoitettu reality.

Kerroin 4

Dokumenttielokuva (DE)
Teosluonteinen ja usein yksittäinen. Rinnastuu teatterielokuvaan, vaikka sitä ei esitettäisikään teatterissa.

Fiktioelokuva, TV-elokuva ja TV-kausisarja (FI)
Kausisarja on n. tunnin mittainen, prime time -aikaan esitetty, selkeä satsaus kanavalta. Animaatioiden osalta kausisarja on n. 23 minuuttinen.

Jakamatta jääneet vanhentuvat korvaukset

Jakamatta jääneet vanhentuvat korvaukset sisältävät vanhentumisajan puitteissa tilittämättä jääneet varaukset sekä sellaiset korvausvarat, joita ei voida maksaa esim. konkurssin, puutteellisten maksatustietojen tai sen johdosta, että oikeudenomistajaa ei yrityksistä huolimatta tavoiteta.