Kansainvälistyminen

Photo: American Film Market

APFI ry jatkaa Audiovisual Finland ry:n (Vuosina 2007-2015 nimellä FAVEX – Finnish Film & Audiovisual Export) työtä Suomen elokuva- ja tv-alan kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi. Markkinoimme suomalaista osaamista alan tapahtumissa ja marketeissa, tuotamme tietoa av-alan markkinoista maailmalla ja sparraamme alan yrityksiä tv- ja elokuvahankkeiden kansainvälistymisessä.

APFI toteuttaa Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella lukuisia kansainvälistymishankkeita vuosittain. Katso tarkemmin tulevat hankkeet ja tapahtumat.

Julkaisemme sivustolla myös ladattavat raportit ja selvitykset  joiden avulla voi perehtyä esim. tiettyyn markkina-alueeseen av-alalla.

Sivustolla on ladattava lista kansainvälisistä myyntiyhtiöistä ja levittäjistä jotka ovat levittäneet suomalaista sisältöä.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä paikallisten ja kansainvälisten sisarorganisaatioidemme  sekä yhteistyökumppaneidemme kuten Business Finlandin, Suomen elokuvasäätiön ja alueellisten elokuvakomissioiden kanssa Suomen av-alan kilpailukyvyn nostamiseksi ja alan kansainvälistymiseksi.