APFI rohkaisee ilmoittamaan työssä kohdatusta epäasiallisesta käytöksestä ja häirinnästä

APFI rohkaisee ilmoittamaan työssä kohdatusta epäasiallisesta käytöksestä ja häirinnästä

Kansainvälinen #metoo -kampanja käynnisti keskustelun ja muutoksen myös Suomessa vuonna 2017–18, mutta valitettavasti epäasiallista käytöstä, häirintää ja vallan väärinkäyttöä esiintyy edelleen myös av-alalla. APFI haluaa muistuttaa toimintatavoista ja rohkaisee raportoimaan, jos joutuu työssään tällaisen käytöksen kohteeksi.

 

APFI:n toiminnanjohtaja Laura Kuulasmaa muistuttaa: ”Näistä asioista raportoiminen on aina ikävää, ahdistavaakin ja vaatii rohkeutta, mutta jos vaikenemme, niin toimintakulttuurin ongelmat eivät tule muuttumaan. Pelko oman työllistymisen puolesta tai liiketoiminnan menettämisestä on ymmärrettävää ja luonnollista, mutta myös uhrin tai epäasiallisen käytöksen kohteeksi joutuneen oikeusturva huomioidaan näissä prosesseissa. Ilmoituksia on mahdollista tehdä myös anonyymisti ja ilmoittajalta varmistetaan aina erikseen, saako ilmoittajan henkilöllisyyttä tuoda esille asiaa käsiteltäessä.”

Jos kohtaat epäasiallista käytöstä tai häirintää työpaikalla tai työhön tai rekrytointiin liittyvissä tilanteissa, raportoi asiasta ensisijaisesti oman yrityskohtaisen prosessin mukaisesti. Mikäli asia ei ratkea tätä kautta, ota yhteyttä seuraaviin tahoihin:

  • oma esihenkilö, esihenkilön esihenkilö, häiritsijän esihenkilö, HR
  • työterveyshuolto, työsuojeluvaltuutettu, luottamushenkilö
  • oma ammattiliitto
  • APFI:n jäsenyritysten osalta APFI:n ilmoituslomake
  • tilaajayritysten ilmoituskanavat
  • jos työnantajasi ei toimi häirinnän lopettamiseksi tai toimet eivät ole auttaneet, voit pyytää apua työsuojeluviranomaiselta Aluehallintovirastosta, valtakunnallinen neuvontanumero on 0295 016 620 
  • apua voi pyytää myös tasa-arvovaltuutetulta
  • rikosepäilyssä ole aina yhteydessä poliisiin.

APFI:n havaintolomake avattiin loppuvuodesta 2022 ja sen kautta kuka tahansa voi ilmoittaa APFI:n jäsenyritysten toiminnassa mahdollisesti ilmenneestä häirinnästä, epäasiallisesta käytöksestä tai muusta väärinkäytöksestä. APFI:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan toiminnassaan työnantajan lakisääteisiä velvoitteita sekä APFI:n toimintaperiaatteita. APFI:n jäsenyritykset löytyvät täältä. Kaikki havaintolomakkeella annetut havainnot välitetään vain APFI:n toiminnanjohtajalle, ja jokainen ilmoitus käsitellään luottamuksellisesti ilmoituksen tekijän ja kohteen yksityisyyttä suojellen. Tiedot tallennetaan vain käsittelyä varten eikä niitä luovuteta muille tahoille.

Tietoa ja tukea häirintätilanteisiin löytyy myös oppaasta ”Ohjeistus seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn elokuva ja tv-alalla”, josta ilmestyy päivitetty versio kevään aikana. APFI:n Avaus-vastuullisuushanke järjestää lisäksi häirinnän ehkäisyyn liittyvää koulutusta työnantajille ja työntekijöille kevään ja syksyn 2024 aikana.

Lisätiedot: 

+358 50 3450 056
Laura Kuulasmaa Toiminnanjohtaja / Executive Director