APFI:n kannanotto: Valtion tuki koronasta kärsineelle av-alalle

3.2.2022
Audiovisual Producers Finland – APFI

Kannanotto: Valtion tuki koronasta kärsineelle av-alalle

Kulttuuri- ja tapahtuma-alan mielenilmaus ”Viimeinen sulku” kokoontuu tänään 3.2. Helsingin Senaatintorille. Sulkutilan lopettamisen lisäksi alat vaativat, että elinkeinonharjoittamisen oikeudet palautettaisiin ja että rajoituspolitiikan päätökset olisivat avoimia, ennakoitavia ja tietoon perustuvia. Kaikkia aloja tulisi myös kuunnella ja kohdella yhdenvertaisesti. Lisäksi aloille tarvitaan riittävää tukea akuutin koronatilanteen hoitamiseen ja pandemian jälkeiseen elvytysohjelmaan. Audiovisual Producers Finland – APFI tukee alojen mielenilmausta, ja haluaa nostaa esiin koronan aiheuttamia haasteita erityisesti elokuvatuottajien näkökulmasta.

Kotimaiset elokuvatuotannot ovat kärsineet koronajoituksista kohtuuttoman paljon. Elokuvien ensi-iltoja on jouduttu siirtämään kuukausilla, jopa vuosilla. Alan liikevaihto ei ole tasaista kuukaudesta ja vuodesta toiseen, vaan perustuu n. 2-5 vuotta kestäviin projekteihin. Elokuviin tehdyt investoinnit ovat siten vuosia kiinni hankkeissa ennen kuin niille saadaan tuottoa, joka saadaan vasta, kun elokuva on julkaistu elokuvateattereissa. Silloinkin tuotantoyhtiö on viimeisellä sijalla jakamassa tuottoa, kun osansa ottavat ensin teatteriketju, levitysyhtiö ja muut mahdolliset rahoittajat.

Elokuvan ehkä jo useampaankin kertaan siirtynyttä ensi-iltaa odotellessa tuotannot eivät ole saaneet mitään tukea. OKM:n/Elokuvasäätiön tuet ovat koskeneet vain jo julkaistuja elokuvia – ei niitä, joiden ensi-iltaa on lykätty.

Tuotantoyhtiöiden kyky rahoittaa jatkuvaa toimintaansa ja kehittää uusia tuotteita ja hankkeita sekä työllistää vaarantuu, kun pääoma on sidoksissa epidemian ja sulkujen ’panttivankeina’ olevissa hankkeissa.

Rajoituksilla ja suluilla on lisäksi kauaskantoisia vaikutuksia alan rahoitukseen ja sitä kautta sen olemassaoloon ja tulevaisuuteen. Nyt syntyneen suman purkaminen kestää ensi vuoteen asti ja sinä aikana vielä usea hanke jää ruuhkassa jalkoihin ja jälkeen alkuperäisistä tavoitteistaan. Lisäksi ala näyttäytyy varsinkin levittäjille ja ulkopuolisille sijoittajille korkean riskin toimialana, jonka tuotto-odotuksia ei voi ennakoida enää millään mittarilla, kun siihen voidaan kohdistaa viranomaisen toimesta liiketoiminnan kieltämistä. Korona on muuttanut myös kansainvälistä kenttää. Kansainvälisen rahoituksen hankinta on vaikeutunut ja hidastunut. Kun liiketoiminta sakkaa sekä kotimaassa että ulkomailla, on alan hyvin alkanut kansainvälinen nousukiito mahdollisesti jäämässä kananlennoksi.

TEM:n hallinnoima ja Valtiokonttorin jakama kustannustuki on tärkeä ja kaivattu kompensaatio suluista ja rajoituksista kärsineille kulttuuri- ja tapahtuma-aloille, mutta esitettyjen muutosten jälkeenkin se palvelee av-alan tuotantoyhtiöitä huonosti alan ominaispiirteistä ja liiketoiminnan luonteesta johtuen. Kustannustuen pitäisi pystyä kompensoimaan kyseisten projektien saamatta jääneitä tuottoja, ei satunnaista vaihtelua liikevaihdossa. Tuki ei kohdistu oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti niille, jotka ovat tilanteesta ja ajoituksesta pahiten kärsineet. Tilanne on kriittisin elokuvia tuottaneilla yrityksillä, mutta myös sarjoja tuottaneilla yrityksillä koronatoimet ja sairaspoissaolot ovat aiheuttaneet merkittäviä lisäkuluja, joita sisältöjen tilaajat tai mikään tukimuoto eivät kompensoi täysimääräisesti.

APFI on 3.2. vastannut Työ- ja elinkeinoministeriön pyytämään lausuntoon yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2020) muuttamisesta.

Lisätietoja:
Laura Kuulasmaa, Toiminnanjohtaja
Audiovisual Producers Finland – APFI
etunimi.sukunimi(at)apfi.fi
+358 50 345 0056