APFI:n sosiaalisen kestävän kehityksen hanke alkaa

Roosa Tikanoja. Kuva: Laura Malmivaara.

Av-tuottajien edunvalvontajärjestö Audiovisual Producers Finland – APFI ry on luomassa kotimaiselle av-alalle kestävän kehityksen strategiaa, joka tähtää vastuullisempaan työkulttuuriin. Strategian teko on aloitettu keväällä 2021 ekologisuuteen keskittyvällä kolmivuotisella hankkeella. Uusi hanke keskittyy sosiaaliseen vastuullisuuteen. Hankkeen vetäjäksi on nimitetty Roosa Tikanoja.

Hankkeessa kehitetään koko av-alan kestävyyttä kaikilla osa-alueilla, mutta erityisesti keskitytään käynnistämään sosiaalisesti, kulttuurillisesti ja taloudellisesti kestävää toimintaa, kuten sosiaaliseen vastuullisuuteen, vastuulliseen johtamiseen ja työhyvinvointiin liittyviä toimenpiteitä. Myös ympäristövastuun sekä vastuullisen datan käytön toimenpiteet ovat osa hanketta. Teemoihin liittyvät konkreettiset toimenpiteet edistävät alan ekologisuutta sekä niiden toivotaan vaikuttavan alan veto- ja pitovoimaan, alalle työllistymiseen, työssä uupumisen vähentymiseen, datatalouden juurtumiseen alalle sekä sitä kautta yritysten kilpailuetuun ja liiketoiminnan kasvattamiseen vastuullisesti.

Hankkeen vetäjäksi on nimitetty Roosa Tikanoja. Tuotantopäällikkönä ja HR-vastaavana elokuvatuotantoyhtiössä viime vuodet työskennellyt Tikanoja on av-alan projektinhallinnan ammattilainen, jonka kiinnostuksen kohteita ovat erityisesti hyvinvoinnin, osaamisen ja johtamisen kehittäminen av-alalla. Tikanoja on toiminut elokuva- ja tv-tuotannoissa eri osastoilla lähes kymmenen vuoden ajan. Parhaillaan Tikanoja viimeistelee Luovien alojen ja osallisuuden johtamisen YAMK-tutkintoaan Metropolia ammattikorkeakoulussa.

”Hankkeen tavoitteena on muuttaa av-alan toiminnan rakenteita merkittävästi ja sen merkitys toimialalle on perustavanlaatuinen”, sanoo APFI:n toiminnanjohtaja Laura Kuulasmaa. ”Tavoitteena on haastaa alalla toimivia tahoja pohtimaan omia toimintatapojaan sekä näkemyksiään alan tulevaisuudesta ja sosiaalisesta sekä kulttuurillisesta vastuusta strategisella ja operatiivisella tasolla. Hankkeen avulla pystytään vastaamaan myös av-alan Kasvusopimustyöryhmän elinkeinoelämän edustajille asettamiin tavoitteisiin, jotka tähtäävät alan vastuulliseen toimintaan ja kasvuun myös kansainvälisellä tasolla”, jatkaa Kuulasmaa. ”Olemme iloisia, että saimme juuri Roosan luotsaamaan tätä alalle tärkeää hanketta kovatasoisten hakijoiden joukosta.”

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle rahoituksen kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuesta. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus tulee EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (Recovery and Resilience Facility, RRF), joka on yksi EU:n kertaluonteisen elpymisvälineen (Next Generation EU) ohjelmista.

+358 50 4911 786
Heli Vahvanen-Mölsä Projektipäällikkö / Project Manager