Av-alan kasvusopimusta valmisteleva työryhmä asetettu

Av-alan kasvusopimusta valmisteleva työryhmä asetettu – tehtävänä konkreettinen suunnitelma kasvulle

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän, jonka tarkoituksena on laatia konkreettinen suunnitelma audiovisuaalisen toimialan kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi.

Luovan talouden kestävän kasvun edistämiseksi käynnistettiin alkuvuodesta 2022 prosessi av-alan kasvusopimuksen laatimiseksi. Kasvusopimuksen tavoite on sopia yhdessä julkisen ja yksityisen sektorin välillä niistä askeleista, joilla kumpikin osapuoli tavoittelee yhdessä sovittuja päämääriä yhteiskunnan kestävän kasvun toteutumiseksi. Kasvusopimusprosessia on tarkoitus jatkossa hyödyntää muillakin toimialoilla.

Prosessia testattiin av-alan kasvusopimus -pilotilla, jonka luonnoksen elinkeinoelämän edustajat luovuttivat julkishallinnolle syyskuussa. Av-alan toimijat kokivat prosessin tärkeänä ja siihen osallistuttiin laajasti. Nyt työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut työryhmän, jonka tehtävänä on luoda suunnitelma kasvusopimusluonnoksessa tunnistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

TYÖRYHMÄN TEHTÄVÄT

Muodostetun työryhmän tehtävänä on yhdessä sopia ja kirjata seuraavat av-alan kestävän kasvua edistävät asiat:

  • Av-alan liiketoimintaekosysteemin määrittely: Mitkä toimijat ovat tuotannon ja jakelun kannalta keskeisiä
  • Av-alan kehittämisen tavoitteet mm. kasvusopimusprosessissa esitettyjen ehdotusten pohjalta
  • Kasvusuunnitelma av-alan kasvun edistämiseksi
  • Ehdotus tulevasta toimintamallista eli siitä, miten jatkuvaa dialogia julkisen sektorin ja yritysten välillä pidetään yllä kasvun edistämiseksi

Suunnitelmaa tehdessään työryhmä voi kuulla asiantuntijoita ja käyttää osallistavan viestinnän keinoja. Avoin vuorovaikutus toimijakentän kanssa voidaan toteuttaa esimerkiksi avoimien työpajojen muodossa.

TYÖRYHMÄN KOKOONPANO

Työryhmä koostuu sekä julkisen, että yksityisen puolen toimijoista. Työryhmän puheenjohtajaksi on nimetty kehitysjohtaja Antti Toiviainen ja varapuheenjohtajaksi teollisuusneuvos Sampsa Nissinen.

Työryhmän jäseniksi on kutsuttu seuraavat henkilöt:

Kehitysjohtaja Antti Toiviainen, Business Tampere
Teollisuusneuvos Sampsa Nissinen, työ- ja elinkeinoministeriö
Kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä, opetus- ja kulttuuriministeriö
Ylitarkastaja Eero Salojärvi, liikenne- ja viestintäministeriö
Toimitusjohtaja Lasse Saarinen, Suomen elokuvasäätiö
Senior Director Tiina Rajamäki, Business Finland
Head of Film in Finland Hanna Vuorinen, Business Finland
Head of Drama Jarmo Lampela, Yle
Johtaja Riikka Tähtivuori, Medialiitto
Sisältöjohtaja Ani Korpela, Elisa Viihde
Toimitusjohtaja Tero Koistinen, Filmikamari
Sisältöjohtaja Katja Santala, Discovery
Sisältöjohtaja Marko Karvo, MTV
Toiminnanjohtaja Laura Kuulasmaa, Apfi
Toimitusjohtaja Riina Kullas, Moskito
Toimitusjohtaja Petri Kemppinen, Aurora Studios
Vastaava tuottaja, hallituksen puheenjohtaja Roope Lehtinen, Fire Monkey
Toimitusjohtaja Jani Lehtinen, Valofirma – the Light House Oy

Sihteeristö:

Neuvotteleva virkamies Petra Tarjanne, työ- ja elinkeinoministeriö
Network Lead Leena Arvonen, Business Finland

TAUSTAA

Viimeisten viiden vuoden aikana kotimainen audiovisuaalinen sisällöntuotanto on saavuttanut merkittävää menestystä sekä koti- että ulkomaisilla markkinoilla. Alan kehittyminen edellyttää uusien tavoitteiden asettamista ja toimet tulisi suunnata kestävän kasvun tavoitteiden saavuttamiseen.

Keskeistä on vahvistaa yritysten epävarmuuden sietokykyä ja muodostaa yhteinen kehityspolku kohti kestävää kasvua. Kasvusopimustyön pohjana on tietopohjan laajentaminen toimialasta tai arvoketjujen yrityksistä, kasvuekosysteemien pullonkaulojen tunnistaminen ja niiden ratkaiseminen yhdessä.
Av-alan liiketoimintaekosysteemi, johon sisältöjen tuotanto vaikuttaa, on kokonaisarvoltaan n. 2 miljardia euroa. Tarkkoja lukuja työstetään VTT:llä käynnissä olevassa selvitystyössä.

MUKANA KOKO TOIMIALAN EKOSYSTEEMI

Kasvusopimusmallin pilotointi käynnistyi alkuvuodesta 2022 TEM:in ja OKM:n yhteistyössä tekemällä av-alan kasvumahdollisuuksien tarkastelulla. Kasvusopimukselle luotiin prosessi, joka perustuu avoimeen vuorovaikutukseen toimialan koko ekosysteemin kanssa. Prosessia fasilitoi Film Tampere apunaan Business Finland, Apfi ry ja Suomen elokuvasäätiö. TEM ja OKM seurasivat prosessia kiinteästi. Nyt luotavaa suunnitelmaa toteutetaan tulevaisuudessa toimialan eri osapuolien jatkuvana vuoropuheluna ja yhteistyönä.

Lue lisää kasvusopimuksesta.
Lue lisää kasvusopimuksen julkistamisesta.

 

Lisätietoja:
Laura Kuulasmaa
laura.kuulasmaa@apfi.fi