Ekosetti-opas kestävämpään av-tuotantoon

Ekosetti on Suomen ensimmäinen audiovisuaaliselle alalle tarkoitettu kestävän toiminnan opas, jonka hankekumppaneina ja rahoittajina ovat olleet AVEK, APFI ry. ja Aalto-yliopisto. 

APFI:sta kumppanina Ekosetti-hankkeessa on kansainvälisten asioiden osasto.

“Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimiva av-ala nostaa Suomen kansainvälistä kilpailukykyä. Seuraavan muutaman vuoden sisällä toivoisin näkeväni uusia tapoja tukea ekologisempaa av-alaa, esimerkiksi siten, että nykyiseen kannustinjärjestelmään lisättäisiin osuus, jonka kestävästi toteutetut kotimaiset ja kv-tuotannot voisivat saada noudattaessaan selkeästi asetettuja ekologisuuskriteereitä” APFI:n kansainvälisten asioiden päällikkö, Anni Wessman kommentoi ja jatkaa, ”Kannustetaan itseämme ja kansainvälisiä tahoja toimimaan oikein”.

Ekosetti-oppaan tarkoituksena on toimia keskustelun avaajana uudenlaiselle toimintakulttuurille, jossa ekologisuus tuodaan mukaan päätöksentekoon ja käytännön työhön. Se on tarkoitettu kaikille audiovisuaalisen alan toimijoille formaatista riippumatta aina sidosryhmiä myöten. Kirjoittajina ovat pitkään av-alalla toimineeet Kaisa Astikainen ja Anne Puolanne, joilla molemmilla on noin vuosikymmenen kokemus kotimaisista tv- ja elokuvatuotannoista.

Ajatus oppaan kirjoittamisesta oli kytenyt molempien mielessä pitkään: sekä Astikaisen että Puolanteen mediatutkintojen päättötyöt käsittelivät ekologisempaa av-alaa. Kun Astikainen sai tehtäväkseen suunnitella tuotantoyhtiö Bufon Veden vartija -elokuvan tuotannon ekologisen toteuttamisen, hän huomasi miten työtä vaikeutti se, ettei Suomessa ollut vielä kestävän tuotannon ohjeistusta. Se täytyi siis luoda.

APFI näkee, että kestävän kehityksen asiat ovat av-alan alan keskeisimpiä ja tärkeimpiä teemoja nyt ja tulevaisuudessa. Meidän tavoitteena on saattaa Ekosetti-opas  laajasti tuottajien ja koko alan käyttöön”, APFI:n toiminnanjohtaja Teemu Kalliala vahvistaa.

Voit ladata Ekosetti-oppaan täältä

Ekosetin sivut löytyvät täältä