Elokuva- ja tv-alan ekologisuuden mittaus alkaa: ensimmäiset tuotannot valittu Suomen pilottivaiheeseen

TIEDOTE
APFI ry
Julkaisuvapaa heti, 17.1.2022

Elokuva- ja tv-alan ekologisuuden mittaus alkaa: ensimmäiset tuotannot valittu Suomen pilottivaiheeseen

Av-tuottajien edunvalvontajärjestö Audiovisual Producers Finland – APFI ry on luomassa kotimaiselle av-alalle kestävän kehityksen strategiaa. Suomessa otetaan käyttöön elokuva- ja televisiotuotannoille suunnattu albert-ympäristöjärjestelmä, jolla voidaan laskea ja pienentää tuotannon ympäristövaikutuksia. Tammikuussa 2022 alkavassa pilottivaiheessa on mukana viisi kotimaista tuotantoyhtiötä yhteensä kahdeksalla tuotannolla.

Kestävän kehityksen strategian tarkoituksena on kehittää kotimaisten elokuvien ja televisio-ohjelmien sosiaalista, kulttuurillista, taloudellista ja ekologista kestävyyttä. Suomessa ei ole aiemmin kerätty mitattua tietoa siitä, millaiset ympäristövaikutukset kotimaisilla tuotannoilla on, joten kolmivuotisessa (2021–2024) hankkeessa keskitytään ensimmäisenä ympäristökestävyyteen.

Suomeen ollaan adaptoimassa kansainvälinen, Iso-Britanniassa kehitetty, av-tuotannoille suunnattu albert-ympäristöjärjestelmä. Sen kautta tuotannot saavat käyttöönsä muun muassa hiilijalanjälkilaskurin, sertifioinnin ja ympäristökoulutusta. Ympäristöjärjestelmä on ollut toiminnassa jo yli 10 vuotta ja nykyisin työkaluja käytetään maailmanlaajuisesti yli 20 maassa arviolta yli 2 000 tuotantoyhtiön toimesta. Suomessa albertin käyttö on tuotannoille ilmaista ja, ainakin vielä, myös vapaaehtoista.

Albertin käyttö aloitetaan keväälle 2022 asti kestävällä pilottivaiheella, johon valittiin loppuvuodesta 2021 yhteensä kahdeksan kotimaista tuotantoa. Tuotantoyhtiöistä mukana ovat Tekele Productions, Fisher King Oy, Endemol Shine Finland ja Warner Bros. International Television Production Finland Oy sekä Yleisradio, joka tekee tuotannossaan yhteistyötä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Ensimmäiset kuvaukset alkavat jo tammikuussa ja tuotantojen työryhmien koot ovat kaikkea yhdeksän ja usean sadan hengen väliltä. Tuotantoja kuvataan niin Suomessa kuin ulkomailla sekä studioissa ja lokaatioissa sekä kaikissa näiden yhdistelmissä. APFI:n kestävän kehityksen hankepäällikön Anne Puolanteen rooli on olla tuotannoille lähin apukäsi albertin käytössä: ”Yhteensä kahdeksan fiktiivisen ja ei-fiktiivisen tuotannon kautta pilottivaiheeseen on saatu hyvä kattaus. Tulemme saamaan tietoa siitä, millaista järjestelmää on käyttää, kun ’ekotyö’ alkaa ajoissa tai viime tinkaan, työryhmän koko vaihtelee tai jos kuvataan yhdessä tai useammassa maassa.”

Tavoitteena on lanseerata järjestelmä kaikkien kotimaisten tuotantojen käyttöön kesään 2022 mennessä. APFI on ollut edistämässä alan hyviä toimintatapoja jo useamman vuoden ja nyt se ottaa haltuunsa myös keskeisen roolin tuotantojen ”ekoneuvonnassa”. Puolanteen mukaan pilottivaihe on selvitystyötä myös APFI:lle: ”Meidän tulee hahmottaa millaista apua ja tukea tuotannot tarvitsevat niin sanottuun vihreään siirtymään. Pyrimme miettimään asioita pari askelta edelle ja olenkin esimerkiksi kontaktoinut tuotannoille yhteisiä sidosryhmiä, kuten studioita: on tehokkaampaa, että minä kerron etukäteen, millaista tietoa tuotannot tarvitsevat sen sijaan, että kukin tuotanto käyttää aikaa siihen yksitellen. Pilottivaiheen pohjalta tulemme koostamaan tietopakettia, joka hyödyttää tulevaisuudessa albertia ensimmäistä kertaa käyttäviä tuotantoja.”

Kestävän kehityksen strategia tehdään yhteistyössä rahoittavan hankekonsortion kanssa, johon kuuluu alan tärkeimmät sidosryhmät:

Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Yleisradio
Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK
Suomen elokuvasäätiö SES
Televisioakatemia ry (sis. MTV, Sanoma Media Finland, Discovery Networks Finland, FOX/The Walt Disney Company Nordic, Elisa Viihde (Elisa Oyj), AlfaTV sekä Yleisradio)
Business Finland Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin
Helsingin kaupunki
Forssan kaupunki
Pohjois-Suomen elokuvakomissio
Lapin elokuvakomissio
Länsi-Suomen elokuvakomissio
Itä-Suomen elokuvakomissio
Kaakon elokuvakomissio
Film Tampere
Ahvenanmaan elokuvakomissio
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto TEME
Audiovisuaalisen alan tekijät AVATE ry (käsikirjoittajien, ohjaajien ja näyttelijöiden yhteinen ammattiliitto)

Lisätietoja:

Anne Puolanne, kestävän kehityksen hankepäällikkö/ APFI ry
+358 50 387 6380, etunimi.sukunimi (a) apfi.fi
apfi.fi/kestavan-kehityksen-strategia
www.wearealbert.org

Yleisradio: Irene Tommiska-Jarva, irene.tommiska-jarva@yle.fi & Marja Salonen, marja.salonen@yle.fi
Warner Bros.: Suvi Salokoski, suvi.salokoski@warnerbros.com
Endemol Shine Finland: Max Malka, max.malka@endemolshine.fi & Ellinoora Uusi-Kartano, ellinoora.uusi-kartano@endemolshine.fi
Tekele: Julia Elomäki, julia@tekele.fi
Fisher King: Tarja Ahava, tarja.ahava@fisherking.fi

Audiovisual Producers Finland – APFI ry on kotimaisten elokuva- ja tv-alan sisällöntuottajien yhdistys. Sen tehtävinä ovat suomalaisen audiovisuaalisen sisältötuotantoalan tuottajien edunvalvonta, kansainvälistymisen edistäminen, tekijänoikeuksien kollektiivinen hallinnointi sekä alan tapahtumien ja kilpailujen järjestäminen. Vuonna 2019 APFI rahoitti yhdessä Aalto-yliopiston ja Audiovisuaalisen edistämiskeskus AVEK:n kanssa Suomen av-alan ensimmäistä ”Ekosetti”-ympäristöopasta (www.ekosetti.fi) Vuonna 2021 APFI on ottanut vetovastuun luoda yhdessä av-alan tärkeimpien sidosryhmien kanssa kotimaiselle av-alalle kestävän kehityksen strategian, jolla pyritään luomaan alalle kestävämpi työkulttuuri.