Elokuva- ja tv-tuotannot ekologisemmaksi albertin avulla: ilmaista koulutusta ja työkaluja koko av-alalle

Tiedote 7.6.2022
APFI ry

Elokuva- ja tv-tuotannot ekologisemmaksi albertin avulla: ilmaista koulutusta ja työkaluja koko av-alalle

Alkuvuosi 2022 Suomessa on testattu Iso-Britanniassa kehitettyä, av-tuotannoille suunnattua albert-ympäristöjärjestelmää, jonka avulla voidaan laskea ja pienentää tuotannon ympäristövaikutuksia. Kansainvälinen järjestelmä on kotimaisille tuotannoille ilmainen ja nyt se avataan kaikkien käyttöön. Suomessa järjestelmää hallinnoi av-tuottajien edunvalvontajärjestö Audiovisual Producers Finland – APFI ry.

Albert-ympäristöjärjestelmän käyttöönotto on osa koko alalle suunnattavaa Kestävän kehityksen strategiaa, jolla kehitetään kotimaisten elokuvien ja televisio-ohjelmien sosiaalista, kulttuurillista, taloudellista ja ekologista vastuullisuutta. Suomessa ei ole aiemmin kerätty kansallista tietoa av-alan ekologisuudesta, joten strategiassa keskitytään ensimmäisenä siihen. Tuotantoyhtiöiden tulee rekisteröityä albertin käyttäjiksi, jonka myötä tuotannot saavat ilmaiseksi käyttöönsä muun muassa hiilijalanjälkilaskurin ja mahdollisuuden tavoitella ympäristösertifiointia. APFI järjestää alan tekijöille säännöllisesti verkkomuotoisia ympäristökoulutuksia.

Albertin johtajan Carys Taylorin mukaan yhteistyö Suomen ja APFI:n kanssa on erittäin tärkeä askel taistelussa ilmastokriisiä vastaan: “Albert kehitettiin kansainvälinen media-ala mielessä, sillä se mahdollistaa paikallisten hiilipäästöjen määrittämisen ja yhteistyön eri maiden tuotantoyhtiöiden kanssa.” Iso-Britanniassa albertia on käytetty vuodesta 2011, ja päästöjen pienentämisen Taylor kiteyttää kolmeen asiaan: ”Avainasemassa ovat kommunikointi, suunnittelu ja tuotannon vastuuhenkilöiden sitouttaminen teemaan.”

Suomessa järjestelmän käyttöä on pilotoitu alkuvuosi 2022 APFI:n johdolla viiden tuotantoyhtiön voimin: Tekele Productions, Fisher King Oy, Endemol Shine Finland ja Warner Bros. International Television Production Finland Oy sekä Yleisradio, joka teki yhteistyötä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa.

Endemol Shine Finlandin tuottama Dance Brothers on Netflixin ja Yleisradion yhteistuotanto ja ensimmäinen maailmanensi-iltansa Netflixissä saava suomalainen sarja. Sarjan tuottaja Max Malka ja tuotantopäällikkö Nina Erwes pitävät ekologisuutta yhtenä tekemisen peruspilarina. ”Albertin käyttöönotossa on ollut paljon opittavaa, kun rutiineja ja kaikkea dataa ei vielä ole olemassa. Faktat kulutuksesta hahmottuvat järjestelmää käyttäessä, joka taas mahdollistaa paremman reagoinnin kulutukseen”, Malka ja Erwes summaavat kokemustaan pilottivaiheesta.

Yleisradio osallistui pilottivaiheeseen koko perheen draamalla Pieniä ihmeitä sekä Pekingin olympialaisten kotimaan tuotannolla. Ylen tuottajan ja pilottihankkeiden albert-tuen Marja Salosen mukaan albertin käyttöä opeteltiin paitsi tuotantojen tekijänä myös kanavana eli tilaajana: ”Pilottivaiheessa saimme konkreettisesti kokea, miten käytettävissä oleva data vaikuttaa päätöksiin ja ekologisten ratkaisujen tekemiseen. Tärkein huomio oli, että ympäristöasiat on huomioitava tarpeeksi ajoissa, jotta ne aidosti vaikuttavat päätöksentekoon.”

Suomessa järjestelmän hallinnointi on keskitetty APFI:lle, jossa vastuullisuusasioista vastaa kestävän kehityksen hankepäällikkö Anne Puolanne: ”APFI:n rooli on olla konkreettinen apukäsi tuotannoille, jotka haluavat ottaa uudet työkalut käyttöön. Tuotannot tekevät itse päätökset, mutta me voimme ohjata siinä, mihin on tärkeä keskittyä.” Puolanteen mukaan pilottivaihe todisti sen, että osin Suomessa ollaan jo hyvinkin vastuullisia, mutta toisaalta otos on hyvin pieni: ”Vasta nyt päästään rakentamaan kokonaiskuvaa alan toiminnasta, jonka jälkeen vasta voidaan päättää millä osa-alueilla toimialan on kriittisintä kehittyä.”

Kestävän kehityksen strategiaa tehdään yhteistyössä osarahoittavien yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka ovat av-alan tärkeimmät sidosryhmät:

Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Yleisradio
Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK
Suomen elokuvasäätiö SES
Televisioakatemia ry
Business Finland Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin
Helsingin kaupunki
Forssan kaupunki
Pohjois-Suomen elokuvakomissio
Lapin elokuvakomissio
Länsi-Suomen elokuvakomissio
Itä-Suomen elokuvakomissio
Kaakon elokuvakomissio
Film Tampere
Ahvenanmaan elokuvakomissio
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto TEME
Audiovisuaalisen alan tekijät AVATE ry

 

Lisätietoja:

Anne Puolanne, kestävän kehityksen hankepäällikkö/APFI ry
+358 50 387 6380, etunimi.sukunimi (a) apfi.fi
apfi.fi/kestavan-kehityksen-strategia
wearealbert.org
Tuotantoyhtiöt, jotka haluavat rekisteröityä albertin käyttäjiksi: albert (a) apfi.fi

Pilottituotannot:

Yleisradio: Irene Tommiska-Jarva & Marja Salonen, etunimi.sukunimi (a) yle.fi
Endemol Shine Finland: Max Malka, etunimi.sukunimi (a) endemolshine.fi
Warner Bros.: Suvi Salokoski, etunimi.sukunimi (a) warnerbros.com
Tekele: Julia Elomäki, etunimi (a) tekele.fi
Fisher King: Tarja Ahava, etunimi.sukunimi (a) fisherking.fi

Audiovisual Producers Finland – APFI ry on kotimaisten elokuva- ja tv-alan sisällöntuottajien yhdistys. Sen tehtävinä ovat suomalaisen audiovisuaalisen sisältötuotantoalan tuottajien edunvalvonta, kansainvälistymisen edistäminen, tekijänoikeuksien kollektiivinen hallinnointi sekä alan tapahtumien ja kilpailujen järjestäminen. Vuonna 2019 APFI rahoitti yhdessä Aalto-yliopiston ja Audiovisuaalisen edistämiskeskus AVEK:n kanssa Suomen av-alan ensimmäistä ”Ekosetti”-ympäristöopasta. Vuonna 2021 APFI on ottanut vetovastuun luoda yhdessä alan tärkeimpien sidosryhmien kanssa kotimaiselle av-alalle Kestävän kehityksen strategian, jolla pyritään luomaan alalle kestävämpää työkulttuuria.

albert on av-alan ekologisuuteen keskittyvä organisaatio. Vuonna 2011 perustettu albert edistää elokuva- ja tv- tuotantojen ympäristövaikutusten vähentämistä sekä ympäristökestävämpien sisältöjen tekemistä. BAFTA:n omistama, teollisuuden tukema organisaatio tarjoaa verkkotyökaluja, koulutusta, tapahtumia ja käytännön opastusta kaikille av-alan ammattilaisille, jotta he voivat tunnistaa ja toimia ekologisemmin kameran edessä ja takana.