Elokuva- ja TV-tuotantoa koskeva työehtosopimus yleissitovaksi

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta on eilen 14.6. ilmoittanut, että elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimus on alalla edustava ja siten yleissitova 5.6.2023 lukien. Tähän asti työehtosopimus on ollut normaalisitova eli sitä on sovellettu vain alalla toimivissa yrityksissä, jotka ovat Paltan jäseniä. Yleissitovuus tarkoittaa, että työehtosopimuksen ehtoja tulee soveltaa kaikissa työehtosopimuksen soveltamisalalla toimivissa yrityksissä riippumatta siitä, kuuluuko yritys Paltaan vai ei. 

ELO-TES:iä soveltamisalan piirissä olevia elokuva- ja tv-tuotantoalan yrityksiä ovat esimerkiksi riippumattomat tuottajat ja kaupalliset tuotantoyhtiöt. Sopimusta sovelletaan esimerkiksi pitkien elokuvien, lyhytelokuvien, dokumenttielokuvien, videoelokuvien, mainosten ja mainoselokuvien sekä tv-ohjelmien tuotannossa ja jakamisessa. Tätä työehtosopimusta ei sovelleta näyttelijäntyöhön. Huomioitavaa on, että TES:n ehdot koskevat kaikkia voimassa olevassa työsuhteessa olevia, vaikka työsopimus on tehty ennen 5.6. Myös TES:n kertakorvaukset heinä- ja syyskuussa ja vuoden 2024 palkankorotukset koskevat kaikkia soveltamisalan yrityksiä. TES:n mahdollistamaa paikallista sopimista voidaan tehdä vain Paltaan järjestäytyneen työnantajan tuotannoissa.

Esimerkiksi kertakorvauksen toinen erä tulee maksuun heinäkuussa 2023 työntekijälle, joka on tehnyt 1.6. – 11.7.2023 tarkasteltuna vähintään 21 työpäivänä töitä yrityksessä. Tehdyn työpäivän pituudella ei ole merkitystä. Työpäiviin lasketaan tehdyt työpäivät sekä myös työssäolon veroiset päivät. Työssäolon veroisina päivinä lasketaan myös esimerkiksi tasoittumisvapaat, sairauslomat, vuosilomat, perhevapaat tai lomautuksen työssäolon veroiset päivät. Huomioitavaa on, että kertakorvaus määräytyy maksettavaksi myös siinä tilanteessa, vaikka työntekijän työsuhde olisi jo päättynyt heinäkuun palkanmaksun aikaan.

ELO-TES: https://www.palta.fi/wp-content/uploads/2023/03/Elotes_2023_2025_FINAL.pdf