Havaintolomake epäasiallisesta käytöksestä

In English: apfi.fi/en/notice-form

Audiovisual Producers Finland – APFI ry:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan toiminnassaan työnantajan lakisääteisiä velvoitteita sekä APFI:n toimintaperiaatteita, joiden mukaan jäsenyritykset ovat mm. sitoutuneet kunnioittamaan jokaisen yksilön arvoa, eivätkä suvaitse minkäänlaista seksuaalista tai muutakaan syrjintää, häirintää tai loukkauksia.

Mahdolliset väärinkäytökset tai häirintätapaukset tulisi pyrkiä ratkomaan ensisijaisesti oman työnantajan kautta. Tällä lomakkeella (lomake löytyy artikkelin lopusta) voit ilmoittaa, jos jäsenyrityksemme ei ole noudattanut toimintaperiaatteitamme tai on jättänyt puuttumatta häirintään, epäasialliseen käytökseen tai muihin väärinkäytöksiin. APFI ja sen jäsenyritykset pitävät tärkeänä, että mahdollisiin epäkohtiin voidaan puuttua jo varhaisessa vaiheessa ja että vaikenemisen kulttuurista päästäisiin lopullisesti eroon.

Kaikki tällä lomakkeella annetut havainnot välitetään vain APFI:n toiminnanjohtajalle.

 • Jokainen ilmoitus käsitellään luottamuksellisesti ja ilmoituksen tekijän ja kohteen yksityisyyttä suojellen.
 • Tiedot tallennetaan vain käsittelyä varten eikä niitä luovuteta muille tahoille.
 • Ilmoituksen voi jättää myös anonyymisti.
 • Halutessasi voit antaa yhteystietosi asian käsittelemisen helpottamiseksi ja mahdollisia lisätietoja varten.
 • Myös silloin, kun ilmoittaja jättää yhteystiedot, ilmoittajalta varmistetaan erikseen, saako hänen henkilöllisyyttään tuoda esille asiaa käsiteltäessä.

Jos kohtaat epäasiallista käytöstä tai häirintää työpaikalla tai työhön tai rekrytointiin liittyvissä tilanteissa, raportoi asiasta ensisijaisesti oman yrityskohtaisen prosessin mukaisesti. Mikäli asia ei ratkea tätä kautta, ota yhteyttä seuraaviin tahoihin:

 • oma esihenkilö, esihenkilön esihenkilö, häiritsijän esihenkilö, HR
 • työterveyshuolto, työsuojeluvaltuutettu, luottamushenkilö
 • oma ammattiliitto
 • APFI:n jäsenyritysten osalta APFI:n ilmoituslomake
 • Tilaajayritysten ilmoituskanavat
 • jos työnantajasi ei toimi häirinnän lopettamiseksi tai toimet eivät ole auttaneet, voit pyytää apua työsuojeluviranomaiselta Aluehallintovirastosta, valtakunnallinen neuvontanumero on 0295 016 620 
 • apua voi pyytää myös tasa-arvovaltuutetulta
 • rikosepäilyssä ole aina yhteydessä poliisiin.

Tietoa ja tukea häirintätilanteisiin löytyy myös oppaasta ”Ohjeistus seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn elokuva ja tv-alalla”, josta ilmestyy päivitetty versio kevään 2024 aikana. APFI:n Avaus-vastuullisuushanke järjestää lisäksi häirinnän ehkäisyyn liittyvää koulutusta työnantajille ja työntekijöille kevään ja syksyn 2024 aikana.

(Vieritä lomaketta alaspäin nähdäksesi loput kysymykset.)

 

+358 50 3450 056
Laura Kuulasmaa Toiminnanjohtaja / Executive Director