Kestävän kehityksen strategia

APFI on rakentamassa kestävän kehityksen strategiaa kotimaiselle av-alalle. APFI:n tehtävä on kehittää ja edistää av-alaa ja nyt tavoitteena onkin tuoda audiovisuaalinen ala osaksi laajempaa yhteiskunnallista muutosta, jossa pyritään turvaamaan nykyisille ja tuleville sukupolville hyvän elämisen mahdollisuudet. Strategia tulee rakentumaan kestävän kehityksen globaalin Agenda2030 -toimintaohjelman ympärille ja siinä tullaan kattamaan ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen vastuu.

Strategian teko on alkanut kesällä 2021 ja sen etenemistä sekä siihen liittyviä toimenpiteitä päivitetään näille sivuille. Strategian ensimmäisessä vaiheessa keskitytään ekologiseen kestävyyteen, josta lisää Ekologinen kestävyys -otsikon alla.

APFI edistää kestävää kehitystä ja vastuullisuutta myös muilla tavoin, kuten järjestämällä jäsenistölleen koulutuksia ja ylläpitämällä havaintolomaketta epäasiallisesta käytöksestä. Kestävää kehitystä edistetään myös hankkeiden avulla, esimerkiksi lokakuussa 2023 käynnistyneessä Avaus – av-alan vastuullisuushankkeessa keskitytään erityisesti kehittämään alan sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista vastuullisuutta.

 

Lisätietoja ekologinen kestävyys:

anne.puolanne@apfi.fi

albert-työkaluja koskevat yhteydenotot: albert@apfi.fi

 

Lisätietoja sosiaalinen kestävyys:

roosa.tikanoja@apfi.fi