Kestävän kehityksen strategia

12.4.2023: Vuoden 2022 kotimaisia tuotantoja koskevat ekotilastot on julkaistu, raportti luettavissa täällä!

– – – – –  

APFI on rakentamassa kestävän kehityksen strategiaa kotimaiselle av-alalle. APFI:n tehtävä on kehittää ja edistää av-alaa ja nyt tavoitteena onkin tuoda audiovisuaalinen ala osaksi laajempaa yhteiskunnallista muutosta, jossa pyritään turvaamaan nykyisille ja tuleville sukupolville hyvän elämisen mahdollisuudet. Strategia tulee rakentumaan kestävän kehityksen globaalin Agenda2030 -toimintaohjelman ympärille ja siinä tullaan kattamaan niin sosiaalinen ja kulttuurillinen kuin taloudellinen ja ekologinen vastuu.

Strategian teko on alkanut kesällä 2021 ja sen etenemistä sekä siihen liittyviä toimenpiteitä päivitetään näille sivuille. Strategiassa keskitytään ensimmäisenä ekologiseen ulottuvuuteen, josta lisää Ekologinen kestävyys -otsikon alla.

Kestävän kehityksen strategian tekemisen mahdollistavat yhteistyökumppanit, jotka paitsi rahoittavat myös sitoutuvat strategian tekoon:

Yleisradio
Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK
Suomen elokuvasäätiö SES
Televisioakatemia
Business Finland, Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin
Helsingin kaupunki
Forssan kaupunki
Pohjois-Suomen elokuvakomissio
Lapin elokuvakomissio
Länsi-Suomen elokuvakomissio
Itä-Suomen elokuvakomissio
Kaakon elokuvakomissio
Film Tampere
Ahvenanmaan elokuvakomissio
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto TEME
Audiovisuaalisen alan tekijät AVATE ry (käsikirjoittajien, ohjaajien ja näyttelijöiden yhteinen ammattiliitto)

Strategian käynnistysvaihetta 02-08/2021 tuki Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja:

albert-ympäristöjärjestelmää koskevat yhteydenotot: albert@apfi.fi

Kestävän kehityksen strategiaa koskevat yhteydenotot: anne.puolanne@apfi.fi