Liity jäseneksi

Jäsenyys 

APFI:n jäseneksi voivat hakea ammattimaisesti toimivat av-sisältöjä tuottavat yritykset. Tuotannot voivat olla esim. pitkiä elokuvia, dokumentteja, tv-ohjelmia, animaatioita, lyhytelokuvia tai mainoselokuvia. 

Jäseneksi haetaan täyttämällä jäsenhakemus. Hakemukseen kirjataan yrityksen perustiedot sekä lista tuotannoista, tai jos tuotantoja on runsaasti, valikoitu ote tuotannoista. Jos yritys on uusi, liitetään hakemukseen tuotannossa olevat teokset. Hakemus käsitellään APFI:n hallituksen kokouksessa. Ennen jäseneksi hyväksymistä yrityksen tulee hyväksyä ja allekirjoittaa APFI:n toimintaperiaatteet.

Jäsenmaksun määrä
Jäsenmaksu suuruus on 0,22 % yrityksen liikevaihdosta (ml. muut tuotot), kuitenkin vähintään 400 € ja enintään 3000 €. Jäsenmaksun määrä lasketaan viimeisimmän saatavilla olevan tilinpäätöksen mukaan. Jäsenmaksusta laskutetaan 400 € alkuvuodesta ja mahdollinen loppuosa laskutetaan loppuvuodesta.

Jäsenpalvelut ja -edut on eritelty tarkemmin täällä. Jäsenasioita APFI:ssa hoitaa Heli Vahvanen-Mölsä: heli.vahvanen-molsa@apfi.fi.    

Tuotantoyhtiö voi olla sekä APFI:n jäsen että asiakas. Jäsenyys ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita asiakkuutta, vaan saadakseen tekijänoikeuskorvaukset tuotantoyhtiön on tehtävä APFI:n kanssa asiakassopimus.

Kannatusjäsenyys

 APFI:n kannatusjäseniksi voivat hakea sellaiset oppilaitokset ja yritykset, joiden toimiala liittyy av-alaan.

Kannatusjäseniksi ei voida hyväksyä sellaisia organisaatioita, jotka ovat tekemisissä APFI:n rahoituksen kanssa. 

 Kannatusjäsenyys sisältää:

  • Näkyvyyden APFI:n kotisivuilla
  • APFI:n uutiskirjeen
  • APFI:n tilaamat raportit
  • Oppilaitokset saavat tietyn, ennalta sovitun määrän, paikkoja APFI:n järjestämiin koulutuksiin saatavuuden mukaan.

Kannatusjäsenyys on suuruudeltaan 500 € +alv. ja se laskutetaan kerran vuodessa. 

Ota yhteyttä Heliin, jos olet kiinnostunut kannatusjäsenyydestä: heli.vahvanen-molsa@apfi.fi