Lupahakemus, kertaesitys

Lupahakemus, kertaesitys / Licensansökan, enstaka förevisning