Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

APFI aloitti yhdessä yhteistyötahojen kanssa vuonna 2021 kansallisen av-alan kestävän kehityksen strategian luomisen. Sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden osalta tämä tarkoittaa mm. tasa-arvoa, hyvinvointia sekä luovuuden ja kulttuurisen moninaisuuden huomiointia. Tarkoitus on muuttaa av-alan toiminnan rakenteita ja haastaa alalla toimivia tahoja pohtimaan omia toimintatapojaan sekä näkemyksiään alan sosiaalisesta vastuusta nyt ja tulevaisuudessa.

AVAUS – AV-ALAN VASTUULLISUUSHANKE

Avaus on kaksivuotinen, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama vastuullisuushanke, jossa kehitetään kotimaisen audiovisuaalisen alan kestävyyttä. Hankkeessa kehitetään av-alan kestävyyttä kaikilla osa-alueilla, ja erityisesti käynnistetään sosiaalisesti, kulttuurisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävää toimintaa. Hankkeen toiminnot on kohdistettu koko alalle, edistävät alan veto- ja pitovoimaa, alalle työllistymistä, työssä uupumisen vähentymistä, datatalouden juurtumista alalle sekä sitä kautta parantavat yritysten kilpailuetua ja liiketoiminnan kasvattamista vastuullisesti.

Lisätietoja Avaus-hankkeen omilta sivuilta.

KOULUTUKSET

APFI huomioi sosiaalisen vastuun myös jäsentensä koulutuksissa, joissa vuonna 2022–2023 painotetaan mm. esihenkilötyötä, voimavarojen ja kuormittavuuden säätelyä työssä sekä tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja antirasismiin liittyviä aiheita.

HAVAINTOLOMAKE

Askel sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävämpään toimintaan on loppuvuodesta 2022 julkaistu APFI:n havaintolomake. Sen kautta APFI:n jäsenyritysten tuotannoissa työskentelevät ja muut sidosryhmiin kuuluvat voivat tehdä ilmoituksen epäasiallisesta toiminnasta, häirinnästä tai muista väärinkäytöksistä.

DIVERSITEETTITILASTOINTI

APFI on vuodesta 2019 lähtien tilannut Metropolian elokuva- ja tv-tuotannon opiskelijoilta tilaston roolihahmojen diversiteetistä elokuva- ja tv-tuotannoissa. Tilaston avulla halutaan herätellä mm. tilaajia, rahoittajia ja tuottajia tekemään valintoja jo tuotantojen kehittelyvaiheessa roolihahmojen representaatioon liittyen ja miettimään kenen tarinoita ja millä tavalla niitä kerrotaan. Aiheesta on myös tehty opinnäytetyö vuonna 2021.

Vuoden 2021 diversiteettitilaston loppuraportin voi lukea tästä.

Vuoden 2022 diversiteettitilaston loppuraportti löytyy puolestaan täältä.