Taloudellinen kestävyys

Yhdessä yhteistyötahojen kanssa APFI aikoo luoda vuosien 2021–2024 aikana kansallisen av-alan kestävän kehityksen strategian, jossa tullaan ottamaan huomioon myös taloudellinen kestävyys. Käsite tarkoittaa tilannetta, jossa talous pyrkii tasapainoon huomioiden käytössä olevat luonnonvarat ja kiertotalouden. Kestävä talous luo perustan sosiaaliselle kestävyydelle ja auttaa varautumaan tulevaisuuden haasteisiin.

Sivua päivitetään strategian edetessä.