Taloudellinen kestävyys

APFI:n ja yhteistyötahojen kestävän kehityksen strategiaan kuuluu ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden lisäksi myös taloudellinen kestävyys. Taloudellinen kestävyys tarkoittaa lähtökohtaisesti yrityksen vastuullista ja pitkäkestoisesti kestävää varojen käyttöä.

Taloudellisen kestävyyden voi ajatella ensisijaisesti olevan liiketoimintalähtöistä, mutta vastuullinen taloudenkäyttö sisältää myös sosiaaliset ja ekologiset ulottuvuudet. Kestävä taloudellinen toiminta luo perustan sosiaaliselle ja ekologiselle kestävyydelle ja auttaa varautumaan tulevaisuuden haasteisiin.

Liiketoimintalähtöisessä taloudellisessa kestävyydessä keskitytään yrityksen liiketoimintaan liittyviin vastuullisuuskäytäntöihin, kuten yrityksen taloudelliseen suoriutumiseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen tai vastuulliseen kasvuun. Sisällöltään ja laadultaan tasapainoinen liiketoiminta luo kasvua, joka ei perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen.

Taloudellisen kestävyyden sosiaalinen ulottuvuus käsittää ihmisiin liittyvät taloudelliset vastuut, kuten henkilöstökulut- ja johtaminen, lakisääteiset vapaat ja lomat tai sopimuskäytännöt. Sosiaalista kestävyyttä vaalivat talousmekanismit auttavat osaltaan lievittämään muuttuvassa maailmantaloudessa syntyviä vaikeuksia.

Taloudellisen kestävyyden ekologinen ulottuvuus ottaa huomioon käytössä olevat luonnonvarat, kiertotalouden ja yleisesti ekologisen ajattelun, ja pyrkii sen myötä ympäristöllisesti kestävään tasapainoon.

Taloudellisen kestävyyden osa-alueita huomioidaan Avaus -vastuullisuushankkeessa.