Turvallisemman tilan ohjeistus – APFI

Missään APFI:n tapahtumissa ei hyväksytä epäasiallista käytöstä, häirintää, syrjintää tai muuta loukkaavaa käytöstä. Jokaisella osallistujalla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ilman pelkoa syrjinnästä, häirinnästä, seksuaalisesta, fyysisestä tai verbaalisesta ahdistelusta. Jokainen vaikuttaa tapahtuman turvallisuuteen omalla toiminnallaan ja on mukana luomassa turvallisempaa tilaa.

Mikäli havaitset tai joudut asiattoman käytöksen kohteeksi, älä epäröi ottaa yhteyttä tapahtumahenkilökuntaan tai tapahtuman häirintäyhteyshenkilöön.

Turvallisemman tilan periaatteet:

  • Kunnioita itsemääräämisoikeutta. Älä koske toista kysymättä lupaa. Muista, ettet voi tietää toisen rajoja kysymättä niitä. Pyydä tilaa myös itsellesi tarvittaessa.
  • Älä pilkkaa, ivaa, halvenna, sysää syrjään tai nolaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi. Pitäydy ulkonäön arvostelusta, juoruilusta ja stereotypioiden ylläpitämisestä.
  • Älä tee oletuksia ulkonäköön tai toimintaan perustuen. Älä tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä.
  • Anna tilaa. Pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Älä jyrää muiden mielipiteitä ja anna puheenvuoro. Kunnioita myös toisten yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.
  • Kuuntele ja opi. Ota vastaan uudet aiheet, henkilöt ja näkökulmat ennakkoluulottomasti. Suhtaudu jokaiseen vastaantulevaan asiaan ja tilanteeseen mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.

Toimi näin, jos kohtaat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua:

  • Huomauta asiattomasti käyttäytyvälle tämän häiritsevästä käytöksestä. Kerro, ettet hyväksy hänen käytöstään ja pyydä häntä lopettamaan. Voit pyytää tukea/apua tapahtuman henkilökunnalta tai häirintäyhdyshenkilöltä.
  • Tarvittaessa puutu havaitsemaasi epäasialliseen käytökseen menemällä väliin sanallisesti. Ole tiukka, mutta rauhallinen, ja pyri purkamaan konfliktitilanne.
  • Häirintään tai ahdisteluun syyllistynyt henkilö voidaan tarvittaessa poistaa välittömästi tapahtumapaikalta.

Jos loukkaat tahallisesti tai tahattomasti muita, lopeta kuvailtu käytös ja pyydä anteeksi.