APFI:n hallitusohjelmatavoitteet 2023-2027

Av-tuottajien tavoitteita seuraavalle hallituskaudelle

  • Av-alan kasvusopimustyössä käynnistynyt elinkeinoelämän ja valtionhallinnon tiivis dialogi tulee organisoida ja resursoida pysyväksi toimintamalliksi.
  • Rahoitusinstrumentteja tulee ohjata siihen suuntaan, että ne edesauttavat IP:n säilymistä Suomessa ja suomalaisten ideoiden ja osaamisen vientiä, ei pelkkää alihankintaa.
  • Suomen elokuvasäätiön rahoitus tulee nostaa pohjoismaiselle tasolle ja huomioida kustannuksia nostava inflaatio ja panostukset tuotantojen vastuullisuuden kehittämiseen.
  • Kasvua kiihdyttävän av-tuotantokannustimen rahoitus tulee vakiinnuttaa ja nostaa tasolle, joka mahdollistaa kansainvälisten investointien jatkumisen myös suomalaisiin tuotantoihin.
  • Kotimarkkinoille suunnattuja T&K -avustuksia ja muita yritystoiminnan tukemisen työkaluja tulee laajentaa koskemaan myös av-alan kehittämishankkeita ja sisältöinnovaatioita, täydentämään vientipainotteisia Business Finlandin tukimuotoja.
  • Edistetään AVMS-direktiivin mahdollistaman suoratoistomaksun käyttöönottoa. Se takaisi Suomen kilpailukyvyn muiden samaa suunnittelevien Pohjoismaiden rinnalla ja se toisi lisää mahdollisuuksia kehittää suomalaistuotantoja kansainväliselle tasolle.
  • Muutokset alan lainsäädäntöön ja julkisen tuen instrumentteihin tulee aina tehdä perusteellisen vaikutusarvioinnin pohjalta ja dialogissa alan toimijoiden kanssa. Tällöin liiketoiminnan ennustettavuus säilyy eikä aiheuteta enempää epäjatkuvuuskohtia kuin mitä syntyy jo markkinan ja arvoketjujen nopeasta muutoksesta.