APFI:n lausunto DSM-direktiivin ja verkkolähetysdirektiivin voimaansaattamisesta

APFI on antanut lausuntonsa DSM-direktiivin ja verkkolähetysdirektiivin voimaansaattamisesta 30.10.2021.

Yhteenveto lausunnon keskeisistä huomioista:
APFI pitää äärimmäisen tärkeänä EU-sääntelyn implementointia niin, että säännökset edistävät av-alan kasvua, tehokkuutta ja toimivuutta, ja niin, että uudella sääntelyllä ei aiheuteta alan kasvua jarruttavia markkinahäiriöitä. Tekijänoikeuslakiin ei nyt pidä tehdä direktiiveihin perustumattomia muutoksia, eikä muitakaan sellaisia muutoksia, joista ei ole ehditty tehdä riittäviä ja kattavia vaikutusarvioita.

Lue koko lausunto täältä.