Ekologinen kestävyys

 
Kestävän kehityksen strategian mukaisesti Suomessa tullaan selvittämään kotimaisen av-alan ekologisuutta sekä pyritään negatiivisten ympäristövaikutusten pienentämiseen. Kesällä 2021 alkaneen, kolmivuotisen hankkeen (2021–2024) avulla alan ympäristövaikutuksia voidaan ensimmäistä kertaa mitata ja määritellä yhtenäisellä mittaristolla.

Suomeen on lisensoitu kansainvälinen, av-tuotannoille suunnattu albert-ympäristöjärjestelmä, jonka avulla Suomessa kuvattuja tuotantoja voidaan tilastoida ja vertailla niin maan sisällä kuin kansainvälisesti. Järjestelmä ympäristökoulutuksineen ja hiilijalanjälkilaskureineen on tuotannoille ilmainen.

Pilottivaihe

Tammikuussa 2022 alkoi albertin käytön pilottivaihe. Järjestelmää tullaan käyttämään yhteensä kahdeksassa tuotannossa viidestä tuotantoyhtiöstä, joihin kuuluvat: Tekele Productions, Fisher King Oy, Endemol Shine Finland, Warner Bros. International Television Production Finland Oy sekä Yleisradio, joista viimeisin tekee tuotannossaan yhteistyötä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Neljä fiktiivistä ja neljä ei-fiktiivistä tuotantoa tulevat kouluttautumaan järjestelmän käyttöön, opettelemaan hiilijalanjäljen laskentaa sekä tutkimaan, millaisia uusia, ympäristökestävämpiä työtapoja tuotannoissa voidaan ottaa käyttöön.

APFI:n tavoitteena on kartoittaa, millaista tukea tuotannot tarvitsevat järjestelmän käytössä. Pilottivaiheen oppien tarkoituksena on nopeuttaa alan vihreää siirtymää kansallisella tasolla. Järjestelmä koulutuksineen pyritään avaamaan kaikkien kotimaisten tuotantojen käyttöön keväällä 2022.

albert-ympäristöjärjestelmää koskevat yhteydenotot:
albert@apfi.fi