Ekologinen kestävyys

Yhtenä kestävän kehityksen strategian tavoitteena on selvittää kotimaisen elokuva- ja tv-alan ekologisuutta sekä pienentää toimialan negatiivisia ympäristövaikutuksia. Ensimmäiset tilastot tuotantojen ekologisuudesta on julkaistu vuoden 2022 osalta, raportit löytyvät oikealta.

Suomessa on otettu käyttöön kansainvälinen, elokuville ja tv-ohjelmille suunnattu albert-ympäristöjärjestelmä, jonka avulla kotimaiset tuotantoyhtiöt voivat keskittyä tuotantojensa ekologisuuteen. Albertin kautta tuotantoyhtiöt saavat käyttöönsä hiilijalanjälkilaskurin sekä mahdollisuuden tavoitella tuotannolle ympäristösertifiointia. Albert-koulutukset ja työkalut ovat tuotantoyhtiöille ilmaisia.

Mikäli tuotantoyhtiö haluaa tavoitella tuotannolle ympäristösertifiointia, vastuullisuustyö tulee aloittaa esituotantovaiheessa, ajoissa ennen kuvauksia. Tuotanto voi käyttää hiilijalanjälkilaskuria vaikkei se tähtäisi ympäristösertifiointiin.

Albert-työkalut on suunnattu ammattituotannoille. Ota yhteyttä ao. sähköpostiin saadaksesi tuotantoyhtiölle albert-käyttäjätunnukset. Jos tuotantoyhtiösi on jo kirjautunut albertin online-järjestelmään, ota yhteyttä tuotantoyhtiön ”admin-henkilöön” saadaksesi henkilökohtaiset tunnukset.

albert-ympäristöjärjestelmää koskevat yhteydenotot: albert@apfi.fi

Huomioithan, että APFI:n albert-apu on kesälomalla 19.6.–5.8.2024, minkä aikana apua tarjoaa Iso-Britannian tiimi osoitteessa albert@bafta.org.

*************
Tiedoksi 06/2024: albert-sopimusta jatkettu v. 2024 loppuun 

APFI yhteistyökumppaneineen teki albertin kanssa sopimuksen ajalle 1.7.2021–30.6.2024. Keväällä APFI sopi yhteistyön jatkosta albertin kanssa 31.12.2024 asti. Vuoden loppuun asti tuotantoyhtiöt voivat käyttää työkaluja ja tavoitella sertifikaattia sekä APFI on albertin puitteissa resurssi kuten ennenkin.

Syksyn 2024 aikana APFI yhteistyökumppaneineen keskustelee jatkotoimenpiteistä vuodesta 2025 eteenpäin. APFI on saanut av-alan ekologisuuden edistämiseksi avustuksen Opetus- ja kulttuuriministeriön Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuesta. Uudessa hankkeessa jatkotoimenpiteiden suunnittelin lisäksi APFI selvittää kotimaisten elokuva- ja tv-sisältöjen ekologisuutta sekä edistää toimia ekologisuuden parissa digitalisaation ja kansainvälistymisen kautta. Hanke kestää 30.6.2025 saakka.

*************

Yhteistyökumppanit
Työtä ekologisen kestävyyden edistämiseksi mahdollistavat yhteistyökumppanit, jotka paitsi rahoittavat myös sitoutuvat työhön:
Yleisradio
Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK
Suomen elokuvasäätiö SES
Televisioakatemia
Business Finland
Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin

Helsingin kaupunki
Forssan kaupunki
Pohjois-Suomen elokuvakomissio
Lapin elokuvakomissio
Länsi-Suomen elokuvakomissio
Itä-Suomen elokuvakomissio
Kaakon elokuvakomissio
Film Tampere
Ahvenanmaan elokuvakomissio
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme
Avate Audiovisuaalisen alan tekijät ry

Strategian käynnistysvaihetta 02-08/2021 tuki Opetus- ja kulttuuriministeriö.