Ekologinen kestävyys

 
 
 
 

 

Kestävän kehityksen strategiaan on kirjattu, että Suomessa tulee selvittää kotimaisen av-alan ympäristövaikutuksia sekä pyrkiä negatiivisten ympäristövaikutusten pienentämiseen. Euroopan komission Green Deal -toimintasuunnitelman mukaan media- ja av-alan päästöjen tulee tippua 50 % vuoteen 2030 mennessä ja olla ilmastoneutraali v. 2050.

Syyskuussa 2019 Suomessa julkaistiin ensimmäinen suomenkielinen, av-alalle suunnattu ympäristöopas Ekosetti, jonka englanninkielinen käännös julkaistiin keväällä 2020. Kaisa ”Kaika” Astikaisen ja Anne Puolanteen kirjoittamassa oppaassa keskityttiin keinoihin, kuinka kotimainen av-ala voisi olla ympäristökestävämpi. Oppaan rahoittivat APFI, Aalto yliopisto ja AVEK.

APFI on aloittanut kansallisen, kolmivuotisen hankkeen (2021–2024), jonka avulla voidaan ensimmäistä kertaa mitata ja määritellä yhtenäisellä mittaristolla kotimaisen av-alan ympäristövaikutuksia. Suomeen on lisensoitu kansainvälinen, av-tuotannoille suunnattu albert-ympäristöjärjestelmä, jonka avulla Suomessa kuvattuja tuotantoja voidaan tilastoida ja vertailla niin maan sisällä kuin kansainvälisesti. Järjestelmä ympäristökoulutuksineen ja hiilijalanjälkilaskureineen on tuotannoille ilmainen.