Korvaukset

APFI maksaa av-tuotantoyhtiöille korvauksia elokuva- ja av-tuotantojen julkisesta esittämisestä ja opetustallennuksesta, tv-ohjelmien edelleen lähettämisestä ja verkkotallennuksesta sekä tilittää tuotantoyhtiöiden osuuden hyvitysmaksuvaroista. Tilitys tehdään APFI:n tilityssääntöjen mukaan.

Kaikkien tuotantojen korvaukset pyritään maksamaan oikeudenhaltijoille. Oikeudenhaltijan tunnistamiseksi ja tavoittamiseksi tietoa etsitään mm. YTJ:stä ja muista avoimista tietokannoista. Aina oikeudenomistajaa ei kuitenkaan löydetä tai tavoiteta. Jakamatta jääneet varat lisätään seuraavaan saman käyttölajin tilitykseen. Päivitämme tälle sivulle uusimmat listat tunnistamattomista ja ei-asiakkaiden teoksista. Ne on eritelty korvauslajien mukaan.

Hyvitysmaksu- ja opetustallennuskorvaukset

Hyvitysmaksu on hyvitystä teoksen (elokuva, tv-ohjelma) kopioimisesta yksityiseen käyttöön, ja se maksetaan valtion budjetista. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain tuotantoyhtiöille kuuluvan osuuden hyvitysmaksusta.

Opetustallennussopimus mahdollistaa ohjelmien tallentamisen opetuskäyttöä varten YLE TV1, YLE TV2, YLE Teema & Fem sekä MTV3 -kanavilta. Em. kanavien ohjelmia saa myös esittää YLE Areenasta ja YLEn Elävästä arkistosta. Sopimus tehdään Opetushallituksen kanssa, joka maksaa korvauksen valtion budjetista oppilaitosten puolesta.

Hyvitysmaksu- ja opetustallennuskorvaukset maksetaan tuotantoyhtiöille APFI:n hallituksen hyväksymän tilityspäätöksen mukaisesti. Korvaukset maksetaan viimeistään syyskuun loppuun mennessä edellisen vuoden tv-ohjelmatietojen perusteella. Ennen korvausten maksua tuotantoyhtiöille lähetetään raportti ohjelmatietojen tarkastamista varten.

Edelleenlähetyskorvaukset

Edelleen lähettäminen on televisio-ohjelmien jakelua kaapeli- ja yhteisantenniverkoissa. Korvaus määräytyy ohjelman keston ja katsojaosuuden perusteella. Korvaukset tilitetään yhteistyössä kansainvälisen tuottajajärjestön AGICOA:n kanssa.

Edelleenlähetyskorvauksia maksetaan myös ulkomailta. APFI tilittää korvauksia 1-2 kertaa vuodessa.

Mikä on AGICOA?

Kotimaisten elokuvien esitysluvat ei-kaupallisessa toiminnassa

APFI:lla on yhteistyösopimus Elokuvalisenssin kanssa, joka myöntää kotimaisten elokuvien esityslupia opetuskäyttöön ja muuhun ei-kaupalliseen julkiseen esittämiseen. APFI maksaa korvaukset luvanhakijoilta saatujen käyttötietojen perusteella 1-3 vuoden välein.

Verkkotallennuskorvaukset

Verkkotallennuspalvelun avulla kuluttaja voi katsella valitsemiaan televisio-ohjelmia operaattorin tekemästä tallenteesta suoratoistona televisiolähetyksen jälkeen. APFI sopii verkkotallennuksesta palveluja tarjoavien operaattorien kanssa. Korvaukset maksetaan tilityssääntöjen mukaisesti kerran vuodessa. Palveluntarjoajien verkkotallennustariffeista löytyy tietoa täältä

ASIAKKAIDEN VALITUSMAHDOLLISUUS

APFI kehittää jatkuvasti toimintaansa ja toimintamalliaan. Toiminnassaan APFI noudattaa voimassaolevaa lainsäädäntöä kuten tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annettua lakia.

APFI vastaa jäsentensä, edustamiensa oikeudenhaltijoidensa sekä muiden yhteishallinto-organisaatioiden kysymyksiin ja valituksiin mahdollisimman pikaisesti. Valitusasiat APFI käsittelee mahdollisimman pikaisesti ja antaa siihen perustellun kirjallisen vastauksensa.

APFI:n toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus. Henkilöllä, joka katsoo APFI:n toiminnan loukkaavan hänen oikeuksiaan tai oikeutettuja intressejään, on oikeus tehdä toimenpidepyyntö Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Mahdolliset erimielisyydet APFI:n ja toisaalta oikeudenhaltijan tai käyttäjän välillä pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli kyseessä on tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetun lain alaisuuteen kuuluvasta asiasta ja yhteisymmärrystä ei saavuteta neuvotteluteitse, määräytyy oikeuspaikka em. lain 67 §:n mukaisesti.