Avaus – av-alan vastuullisuushanke

Avaus on kaksivuotinen, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama vastuullisuushanke, jossa kehitetään kotimaisen audiovisuaalisen alan kestävyyttä. Hankkeessa käynnistetään sosiaalisesti, kulttuurisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävää toimintaa, ja hankkeen toiminnot on kohdistettu koko alalle. Avaus-hankkeeseen kuuluu laaja-alaisesti erilaisia vastuullisuuteen liittyviä toimenpiteitä.

Avaus perustuu vuonna 2021 APFI:n ja yhteistyötahojen aloittaman kestävän kehityksen strategiaan.

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä:

AV-ALAN VASTUULLISUUSVERKKOSIVUSTO

Hankkeessa kehitetään kattava Avaus-vastuullisuusverkkosivusto, joka kerää yhteen alalle tärkeää tietoa ja ohjeistuksia. Verkkosivusto tukee vastuullisuuteen liittyviä konkreettisia toimenpiteitä ja toimii av-alan vastuullisuustiedon. Sivut avautuvat vuonna 2025.

Mikäli sinulla on ideoita tai aineistoehdotuksia verkkosivuille, ole matalalla kynnyksellä yhteydessä! Voit lähettää meille idean, mieltäsi askarruttavan kysymyksen tai ehdotuksen tämän lomakkeen kautta.

TYÖHYVINVOINTITUTKIMUS

Työterveyslaitoksen toteuttama työhyvinvointitutkimus kartoittaa av-alan riippumattomissa tuotannoissa toimivien ammattilaisten työhyvinvointia. Tämän pohjalta ohjataan kehitystoimenpiteitä ja ratkaisuehdotuksia, ja pyritään siten lisäämään alan veto- ja pitovoimaa.

METADATAPORTAALI KAISTA

Avaus-hankkeen yhteydessä kehitetään av-alan raportointityökalua Kaistaa. Kaista on APFI:n ja yhteistyökumppaneiden kehittämä portaali, jonka tarkoituksena on tehostaa ja automatisoida tuotantoyhtiöiden tekemää raportointia. Avaus–hankkeessa selvitetään, millä tavoin Kaistaa voidaan hyödyntää tulevaisuudessa toimiala- ja vastuullisuusdatan keräämisessä.

KOULUTUKSET

Hankkeessa järjestetään valtakunnallisesti erilaisia sosiaaliseen ja kulttuuriseen vastuullisuuteen liittyviä koulutuksia. Koulutuksia järjestetään laaja-alaisesti eri kohderyhmille, ja ne liittyvät esimerkiksi vastuulliseen johtamiseen, häirinnän ehkäisyyn ja DEI-teemoihin. Kaikki hankkeen koulutukset ovat osallistujille ilmaisia.

Kevään 2024 esihenkilökoulutukset löydät täältä.

TAPAHTUMAYHTEISTYÖ

Avaus-hankkeen tavoitteina on lisätä vastuullisuuteen liittyvää tietoisuutta, ja luoda pohjaa osallistavalle vuoropuhelulle. Tapahtumayhteistyön kautta Avaus-hanke pyrkii tavoittamaan av-alan toimijoita laajasti ja lisäämään yhteistyötä.

Liity hankkeen postituslistalle ja pysy kärryillä koulutuksista ja tapahtumista!

Hankkeen aikataulu:

Hanke alkoi lokakuussa 2023 ja kestää elokuuhun 2025 asti.

Rahoitus:

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle rahoituksen kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuesta. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus tulee EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (Recovery and Resilience Facility, RRF), joka on yksi EU:n kertaluonteisen elpymisvälineen (Next Generation EU) ohjelmista.

Yhteystiedot:

Olethan yhteydessä, jos haluat kuulla lisää, tai jutella muuten vaan hankkeen sisällöstä ja vastuullisuusasioista! Lisätietoja ja yhteydenotot:

Roosa Tikanoja, kestävän kehityksen hankepäällikkö
roosa.tikanoja@apfi.fi

Jaakko Suomalainen, kestävän kehityksen hankeassistentti
jaakko.suomalainen@apfi.fi

Avaus-sivuston sisältöideoita voit lähettää tämän linkin kautta.