Avaus – av-alan vastuullisuushanke

Avaus on kaksivuotinen, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama vastuullisuushanke, jossa kehitetään kotimaisen audiovisuaalisen alan kestävyyttä. Hankkeessa käynnistetään sosiaalisesti, kulttuurisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävää toimintaa, ja hankkeen toiminnot on kohdistettu koko alalle. Avaus-hankkeeseen kuuluu laaja-alaisesti erilaisia vastuullisuuteen liittyviä toimenpiteitä.

Avaus perustuu vuonna 2021 APFI:n ja yhteistyötahojen aloittaman kestävän kehityksen strategiaan.

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä:

AV-ALAN VASTUULLISUUSVERKKOSIVUSTO

Hankkeessa kehitetään kattava Avaus-vastuullisuusverkkosivusto, joka kerää yhteen alalle tärkeää tietoa ja ohjeistuksia. Verkkosivusto tukee vastuullisuuteen liittyviä konkreettisia toimenpiteitä ja toimii av-alan vastuullisuustiedon. Mikäli sinulla on ideoita tai aineistoehdotuksia verkkosivuille, ole matalalla kynnyksellä yhteydessä! Sivut avautuvat vuonna 2025.

TYÖHYVINVOINTITUTKIMUS

Työterveyslaitoksen toteuttama työhyvinvointitutkimus kartoittaa av-alan riippumattomissa tuotannoissa toimivien ammattilaisten työhyvinvointia. Tämän pohjalta ohjataan kehitystoimenpiteitä ja ratkaisuehdotuksia, ja pyritään siten lisäämään alan veto- ja pitovoimaa.

METADATAPORTAALI KAISTA

Avaus-hankkeen yhteydessä kehitetään av-alan raportointityökalua Kaistaa. Kaista on APFI:n ja yhteistyökumppaneiden kehittämä portaali, jonka tarkoituksena on tehostaa ja automatisoida tuotantoyhtiöiden tekemää raportointia. Avaus–hankkeessa selvitetään, millä tavoin Kaistaa voidaan hyödyntää tulevaisuudessa toimiala- ja vastuullisuusdatan keräämisessä.

KOULUTUKSET

Hankkeessa järjestetään valtakunnallisesti erilaisia sosiaaliseen ja kulttuuriseen vastuullisuuteen liittyviä koulutuksia. Koulutuksia järjestetään laaja-alaisesti eri kohderyhmille, ja ne liittyvät esimerkiksi vastuulliseen johtamiseen, häirinnän ehkäisyyn ja DEI-teemoihin. Kaikki hankkeen koulutukset ovat osallistujille ilmaisia.

Kevään 2024 esihenkilökoulutukset löydät täältä.

TAPAHTUMAYHTEISTYÖ

Avaus-hankkeen tavoitteina on lisätä vastuullisuuteen liittyvää tietoisuutta, ja luoda pohjaa osallistavalle vuoropuhelulle. Tapahtumayhteistyön kautta Avaus-hanke pyrkii tavoittamaan av-alan toimijoita laajasti ja lisäämään yhteistyötä.

Liity hankkeen postituslistalle ja pysy kärryillä koulutuksista ja tapahtumista!

Hankkeen aikataulu:

Hanke alkoi lokakuussa 2023 ja kestää elokuuhun 2025 asti.

Rahoitus:

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle rahoituksen kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuesta. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus tulee EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (Recovery and Resilience Facility, RRF), joka on yksi EU:n kertaluonteisen elpymisvälineen (Next Generation EU) ohjelmista.

Yhteystiedot:

Olethan yhteydessä, jos haluat ehdottaa yhteistyötä, kuulla lisää, tai jutella muuten vaan hankkeen sisällöstä ja vastuullisuusasioista! Lisätietoja ja yhteydenotot:

Roosa Tikanoja, kestävän kehityksen hankepäällikkö
roosa.tikanoja@apfi.fi

Jaakko Suomalainen, kestävän kehityksen hankeassistentti
jaakko.suomalainen@apfi.fi