Toiminta

Audiovisual Producers Finland – APFI:n tehtävinä ovat suomalaisen audiovisuaalisen sisältötuotantoalan tuottajien edunvalvonta, kansainvälistymisen ja vastuullisuuden edistäminen, tekijänoikeuksien kollektiivinen hallinnointi sekä alan tapahtumien ja kilpailujen järjestäminen.

APFI:n tavoitteena on tukea tuotantoyhtiöitä niin sopimus- kuin tekijänoikeusasioissa, kehittää koko alan liiketoimintaa kilpailukykyisemmäksi sekä tehdä kotimaisia sisältöjä entistä tunnetummaksi kansainvälisillä markkinoilla.

Strategia 2022-2024

Missio

APFI on vastuullinen av-tuottajien edunvalvoja, joka parantaa kotimaisen av-alan liiketoimintaedellytyksiä, kasvua ja kansainvälistymistä ja edistää alan ammattimaista toimintaa.

Arvot

 • avoin
 • asiantunteva
 • tasa-arvoinen ja yhdenvertainen
 • edistyksellinen
 • yhteistyökykyinen

Visio

APFI mahdollistaa proaktiivisella toiminnallaan suomalaisten tuotantoyhtiöiden terveen kasvun ja nousun av-alan globaalin murroksen suunnannäyttäjiksi.

 

APFI:n työkalut tavoitteisiin pääsemiseksi

 • Kasvusopimusprosessi
 • Liiketoimintaosaamisen kehittäminen
 • Vaikuttamistyö sidosryhmille ja päättäjille
 • Tuoreen tilasto- ja tutkimustiedon kerääminen ja jakaminen
 • Sopimusneuvonta
 • Vienninedistämishankkeet
 • Alan ammattilaiset yhteen kokoavien tapahtumien järjestäminen
 • Keskustelut tilaajayritysten kanssa toimintatavoista ja pelisäännöistä
 • Alan koulutuksen kehittämiseen osallistuminen
 • Uusien korvauslajien edistäminen
 • Tuotantoyhtiöiden valtuuttamien tekijänoikeuksien hallinnointi kollektiivisesti