Toiminta

Audiovisual Producers Finland – APFI:n tehtävinä ovat suomalaisen audiovisuaalisen sisältötuotantoalan tuottajien edunvalvonta, kansainvälistymisen edistäminen, tekijänoikeuksien kollektiivinen hallinnointi sekä alan tapahtumien ja kilpailujen järjestäminen.

APFI:n tavoitteena on tukea tuotantoyhtiöitä niin sopimus- kuin tekijänoikeusasioissa, kehittää koko alan liiketoimintaa kilpailukykyisemmäksi sekä tehdä kotimaisia sisältöjä entistä tunnetummaksi kansainvälisillä markkinoilla.

Strategia 2019-2021

Missio

 • edistää av-sisältöteollisuuden ja -kulttuurin kotimaista kehitystä, kasvua ja kansainvälistymistä
 • edistää uusien av-alan liiketoiminnallisten mahdollisuuksien käyttöönottoa
 • hallinnoi kollektiivisesti av-tuotantoyhtiöiden sille valtuuttamia tekijänoikeuksia
  • kehittää aktiivisesti av-teosten uusien käyttömuotojen lisensointimahdollisuuksia
  • sopii av-teosten käytöstä ja tilittää käyttökorvaukset oikeudenhaltijoille
 • edistää av-tuottajan ammattimaista toimintaa
  • alan koulutus, lainsäädännön seuranta, asiantuntevin alan edustaja

Arvot

 • avoin
 • asiantunteva
 • tasa-arvoinen ja yhdenvertainen
 • edistyksellinen
 • yhteistyökykyinen

Visio 2019-2021

 • johtava asiantuntija kotimaan av-sisältöteollisuudessa
 • palvelee jäsenistöään proaktiivisesti ja kattavasti
 • poistaa jäsenistön av-alaan liittyviä institutionaalisia sekä rakenteellisia esteitä
 • alan merkittävin kehittäjä ja edistäjä
 • tunnettu av-teosten tuottajaoikeuksien hallinnoijana