Toiminta

Audiovisual Producers Finland – APFI:n tehtävinä ovat suomalaisen audiovisuaalisen sisältötuotantoalan tuottajien edunvalvonta, kansainvälistymisen edistäminen, tekijänoikeuksien kollektiivinen hallinnointi sekä alan tapahtumien ja kilpailujen järjestäminen.

APFI:n tavoitteena on tukea tuotantoyhtiöitä niin sopimus- kuin tekijänoikeusasioissa, kehittää koko alan liiketoimintaa kilpailukykyisemmäksi sekä tehdä kotimaisia sisältöjä entistä tunnetummaksi kansainvälisillä markkinoilla.

Strategia 2022-2024

Missio

APFI on vastuullinen av-tuottajien edunvalvoja, joka parantaa kotimaisen av-alan liiketoimintaedellytyksiä, kasvua ja kansainvälistymistä ja edistää alan ammattimaista toimintaa.

Arvot

  • avoin
  • asiantunteva
  • tasa-arvoinen ja yhdenvertainen
  • edistyksellinen
  • yhteistyökykyinen

Visio

APFI mahdollistaa proaktiivisella toiminnallaan suomalaisten tuotantoyhtiöiden terveen kasvun ja nousun av-alan globaalin murroksen suunnannäyttäjiksi.