APFI:n hallitusohjelmatavoitteet vuosina 2019-2023

APFI:n tavoitteena on hallitusohjelma, joka kiinnittää huomiota av-alaan kasvun, työllisyyden ja viennin luojana ja tukee sen toimintaedellytyksiä.

1. AV-tuotantokannustimen rahoitusta tulee jatkaa ja rahoituksen vuosikohtainen rahoituskatto poistaa

Av-tuotantokannustimen rahoitus on turvattava myös jaksossa. Vuonna 2017 hyväksyttyjen hakemusten arvo oli noin 9,5 miljoonaa euroa. Kannustimen ansiosta toteutuneiden tuotantojen arvo oli siis kaikkiaan noin 40 miljoonaa euroa. Suomalaista liiketoimintaa ja sitä myötä kansantaloutta olisi mahdollista kasvattaa entisestään lisäämällä tuotantokannustimen kokonaisbudjettia. 

Av-tuotannot ovat työvoimaintensiivinen ala. Myös ulkomaisiin tuotantoihin investoidut tuotantokannustineurot aiheuttavat positiivisena lieveilmiönä työtä, tuloa ja kokemusta suomalaisille yrityksille ja tekijöille. Tuotantokannustimen olemassaolo lisää alan vetovoimaisuutta ja voi olla ratkaiseva joidenkin tuotantojen kansainvälistymisessä. Tuotantokannustimella on myös alueellinen merkitys, sillä sen avulla tuotantoja on tehty ympäri Suomea.

Erityisesti ensi hallituskaudella täytyy ponnistella kansainvälisten tuotantojen houkutteluun Suomeen.

2. Elokuvarahoitus tulee nostaa eurooppalaisittain kilpailukykyiselle tasolle

 Suomen elokuvasäätiö tukee ja edistää kotimaista elokuvatuotantoa, elokuvan levittämistä ja esittämistä sekä suomalaisen elokuvan tunnetuksi tekemistä Suomessa ja ulkomailla.  Säätiö on elokuvan tekemisen keskeinen mahdollistaja Suomessa. Säätiön vuoden 2019 tukivarat ovat noin 24 miljoonaa euroa. Määrä ei ole eurooppalaisittain kilpailukykyinen.

Suomen elokuvasäätiön tukivaroja tulee nostaa niin, että hallituskauden lopussa niiden vuosittainen määrä on vähintään 40 miljoonaa euroa.

3. Taiteen ja kulttuurin määrärahoja tulee nostaa

Taiteen ja kulttuurin rahoitus valtion talousarviossa ei ole kasvanut, vaikka alan yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys on. Alan määrärahojen osuus talousarvion kaikista määrärahoista tulee nostaa 0,8 %:sta 1 %:iin.