APFI:n, Journalistiliiton, Näyttelijäliiton ja Teme:n päivitetty suositus kuvauksiin koronaepidemian aikana (12.6.2020)

UUSIMMAT (28.8.2020) KUVAUSOHJEET

APFI:n, Journalistiliiton, Näyttelijäliiton ja Teme:n suositus kuvauksissa koronaviruspandemian aikana noudettaviksi toimintaohjeiksi 12.6.2020

Tämä suositus korvaa 26.3.2020 annetun suosituksen. Tätä suositusta päivitetään. Järjestöt seuraavat viranomaismääräyksiä ja tarkentavat suositusta myös niiden edellyttämällä tavalla.

 1. Tuotantoyhtiö ilmoittaa selkeästi työsuojelusta vastuussa olevan henkilön, johon työryhmän jäsenet voivat olla yhteydessä ja joka antaa tietoa ja toimintaohjeita sekä tekee päätöksiä työturvallisuuteen ja työryhmän jäsenen terveydentilaan liittyvissä asioissa.
 2. Työturvallisuuteen liittyvät, vähintään tämän suosituksen mukaiset, yleiset työsuojelutoimenpiteet ja –organisaatio ilmoitetaan kaikille tuotannossa työskenteleville.
 3. Kyseistä kuvauspäivää koskevat erityiset työsuojelutoimet tulee toimittaa kuvauksiin tulevalle henkilöstölle jo ennen varsinaista kuvauspäivää. Henkilöstöllä tulee olla mahdollisuus olla yhteydessä etukäteen työsuojelusta vastaavaan henkilöön.
 4. Tuotantoyhtiö kartoittaa ne työryhmän jäsenet, jotka kuuluvat riskiryhmään tai joiden kotitaloudessa on riskiryhmään kuuluva henkilö. Mikäli työryhmän jäsen tunnistaa mahdollisesti kuuluvansa riskiryhmään, hänen suositellaan olevan yhteydessä terveydenhuoltoon matalalla kynnyksellä, minkä jälkeen yhdessä tuotantoyhtiön vastuuhenkilön kanssa arvioidaan mahdollisesti tarvittavat muutokset työjärjestelyihin.
 5. Työryhmää informoidaan sairaspoissaoloa ja mahdollista työpäivän aikana tapahtuvaa sairastumista koskevista säännöistä. Flunssaoireisten työryhmän jäsenten tulee pysytellä kotona, kunnes oireet ovat poistuneet. Oma ilmoitus sairastumisesta on lähtökohtaisesti riittävä. Korona-tartunnan osalta noudatetaan lääkärin määräyksiä. Koronatestaus on mahdollinen testattavan suostumuksella.
 6. Ulkomaille matkustamiseen ja matkalta paluuseen sovelletaan THL:n kulloinkin voimassa olevaa ohjeistusta.
 7. Siirtymät kuvauspaikalle ja kuvauspaikkojen välillä hoidetaan mahdollisuuksien mukaan omilla kulkuvälineillä.
 8. Työnteko suunnitellaan ja toteutetaan porrastetusti niin, että kohtauksia kuvattaessa ja muulloinkin työtilassa olisi mahdollisimman vähän ihmisiä ja niin, että turvaetäisyyden (suositus 2 m) pitäminen muihin työryhmän jäseniin olisi mahdollista.
 9. Jokainen ryhmä järjestää työntekonsa niin, että se on hygieenistä ja turvallista. Kuvauspaikkatyöskentelyssä eri ryhmät toimivat toisistaan erillään. Kaikkien tulee pitää huolta omasta käsihygieniastaan. Kuvauspaikalla on tarjolla tarpeellisia suojavälineitä ja -aineita.
 10. Työ- ja taukotilojen sekä työvälineiden hygieenisyydestä huolehditaan jatkuvasti kuvauspäivän aikana. Puhdistettavia työvälineitä ovat mm. mikrofonit, kuulokkeet, kuvauksissa käytettävä tarpeisto. Jokainen pitää huolen omista työvälineistään. Muiden työvälineisiin ja -tarpeistoon koskemista tulee välttää.
 11. Näyttelijä pukeutuu itse puvustajan ohjeiden mukaisesti, ja asettaa mikrofonin äänihenkilön ohjeiden mukaisesti. Myös vaatteiden säilytyksessä huolehditaan niiden hygieenisyydestä.
 12. Maskissa ja kampaamossa huolehditaan maskeeraajan/kampaajan ja näyttelijän tarpeellisesta suojauksesta sekä siitä, että maskeerauksessa käytettävät työvälineet ja -aineet eivät levitä mahdollista tartuntaa.
 13. Intiimien kohtausten kuvaamista on vältettävä. Näyttelijällä on oikeus kieltäytyä lähikontaktista esim. suutelemisesta.
 14. Työ ja tauot järjestetään niin, että tarpeettomat kohtaamiset voidaan välttää. Ruoka toimitetaan kuvauspaikalle lähtökohtaisesti yksittäispakattuna. Ruoan jakeluun ei saa muodostua jonoa tai ruuhkaa.
 15. Puku-, tauko- ja ruokailutilojen tulee olla niin väljiä, että samanaikaisesti sisällä oleskelevien välillä on mahdollista pitää turvaetäisyys (suositus 2 m). Jos turvavälin pitäminen on sisätiloissa mahdotonta, on niissä oleskeltaessa suositeltavaa käyttää hengityssuojaimia.
 16. Linkki elokuva- ja tv-tuotantoalan työsuojeluoppaaseen:
  ttk.fi/oppaat_ja_ohjeet/ladattavat_julkaisut/elokuva-_ja_tv-tuotantoalan_tyosuojeluopas