Diversiteetin kehittäminen kotimaisten elokuvien ja tv-sarjojen roolituksessa -opinnäytetyö on julkaistu

TIEDOTE                                                                                               5.5.2021

Vapaa julkaistavaksi

Audiovisual Producers Finland  – APFI:n tilaamaan diversiteettitilastoon perustuva opinnäytetyö ”Diversiteetin kehittäminen kotimaisten elokuvien ja tv-sarjojen roolituksessa” on julkaistu. Metropolian ammattikorkeakoulun elokuvan ja television tutkinto-ohjelman opiskelijat toteuttivat tilaston jo toista kertaa, jonka tulokset opiskelija Milja Nieminen koosti opinnäytetyöhönsä.

Opinnäytetyössä tilastoidaan vuonna 2019 ensi-iltansa saaneita fiktioelokuvia ja -sarjoja ja tutkitaan, miten roolit jakaantuvat eri vähemmistöryhmille. Käsiteltävät vähemmistöt ja ryhmät ovat POC-ihmiset, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt sekä vammaiset. Lisäksi tutkitaan cismiesten ja -naisten jakautumista roolivalinnoissa.

Rooleja elokuvissa oli yhteensä 356 ja sarjoissa 1127. Näistä 90,6 % oli valkoisia cis-heterorooleja, joista elokuvissa naisrooleja n. 40 % ja sarjoissa n. 45 %. Etnistä vähemmistöä edustavia rooleja oli 6,3 %, seksuaalivähemmistöjä edustavia rooleja 2,3 %, sukupuolivähemmistöjä edustavia rooleja 0,07 % ja vammaisia 0,4 %. Vuoden 2018 tilastoon verrattuna muutosta ei juuri ole.

Opinnäytetyö tarkastelee nykytilannetta Suomessa. Siinä nostetaan esiin tärkeimpiä kehityskohteita ja keinoja diversiteetin parantamiseksi, sekä selvitetään millaisia rooleja vähemmistöille ja vähemmistöistä kirjoitetaan, millaista on työskennellä rodullistettuna näyttelijänä Suomessa, sekä miten valta ja vastuut jakautuvat esimerkiksi taiteellisesti ja tuotannollisesti vastuullisten henkilöiden ja tilaajien välillä.

Vuoden 2020 TV-sarjojen ja elokuvien tilastointi on parhaillaan käynnissä, ja tulokset esitellään syyskuussa Finnish Film Affairin yhteydessä. APFI pitää tärkeänä, että diversiteettikeskustelu pysyy esillä jatkossakin ja haluaa olla mukana edistämässä sitä muutosta, joka johtaisi monimuotoisempaan sisältöön suomalaisen elokuva- ja televisiotarjonnan osalta.

Viime syksynä Finnish Film Affairin yhteydessä pidetyn aiheeseen liittyvän paneelikeskustelun tallenne on katsottavissa 6.5. lähtien FFA:n Youtube-kanavalla kahden viikon ajan.

 

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Heli Vahvanen-Mölsä

heli.vahvanen-molsa@apfi.fi