Luovien alojen hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2019-2023

Kotimaisten luovien alojen yhteistyöelin Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY luovuttivat ensi vaalikauden hallitusohjelmatavoitteensa tällä viikolla eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsenille.

”Luovat alat ovat merkittävä työllisyyden, kasvun ja elämänlaadun lähde. Sekä niiden BKT-osuus että osuus työllisistä on 3,5 % peliala mukaan lukien”, sanoi edunvalvontajohtaja Lauri Kaira.  ”Ehdotuksemme edistävät luovien alojen kasvua ja työllistämismahdollisuuksia.”

Luovien alojen osuus BKT:sta on suurempi kuin esimerkiksi elektroniikkateollisuuden, paperiteollisuuden tai ravintola- ja majoitustoiminnan.

”Ohjelmassamme käsitellään kolmenlaisia asioita”, kertoi Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien puheenjohtaja Pekka Sipilä.  ”Osa koskee oikeudenmukaista ja kannustavaa tekijänoikeuslainsäädäntöä, osa luovien alojen elinkeinotoiminnan ja kilpailukyvyn edistämistä ja osa taiteilijan ja tekijän toimeentulon turvaamista elämän eri tilanteissa.”

”Pitemmän tähtäimen tavoitteiden rinnalla meillä on nyt kaksi erittäin ajankohtaista viestiä kansanedustajille”, kertoi Kaira.  ”Korjatkaa hyvitysmaksun leikkauksen aiheuttama 2 miljoonan tulonmenetys ensi vuoden budjetista sekä vedotkaa puolueidenne europarlamentaarikkoihin, jotta he kaikki äänestävät Value Gap -ongelman korjaamisen puolesta.”

Hallitusohjelmatavoitteiden pääasiat:

 • EU:ssa juuri nyt käsittelyssä oleva arvokuiluongelman korjaaminen
 • yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun leikkauksen peruminen
 • tuotantokannustimien laajentaminen musiikki- ja kirja-aloille
 • elokuvasäätiön tukivarojen nostaminen pohjoismaiselle tasolle
 • taiteilijoiden sosiaali- ja eläketurvan kehittäminen
 • piratismin torjumisen tehostaminen
 • alennettu alv-kanta kulttuurisille sisällöille
 • oikeus saada halutessaan esiintymispalkkiot arvonlisäverollisina
 • Ylen tulee edistää kotimaisten sisältöjen käyttöä ja panostaa kotimaisuuteen, hakematta säästöjä esimerkiksi tekijänoikeusvapaita sisältöjä käyttämällä
 • Uuden palkka.fi-tyyppisen palveluportaalin kehittäminen helpottamaan itsensä työllistäjien useiden erilaisten tulotyyppien ja niihin liittyvien maksuvelvoitteiden hoitamista.

> Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin:  https://lyhtyprojekti.fi/aineistoja/lausunnot/hallitusohjelmatavoitteet-2018/

Lisätietoja:

Edunvalvontajohtaja Lauri Kaira, puh. 0400 503554
Puheenjohtaja Pekka Sipilä, puh. 050 544 7207

– – –

Luovan työn tekijät ja yrittäjät – Lyhty on kotimainen yhteistyöverkosto, jonka tehtävänä on edistää luovan alan toimintaedellytyksiä mm. vaikuttamalla lainsäädäntöön sekä toimimalla luovan alan keskustelufoorumina ja tiedon jakajana. Lyhdyssä ovat mukana seuraavat luovan alan järjestöt:

 • Audiovisual Producers Finland – APFI ry
 • Forum Artis – valtakunnallisten taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö
 • Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry
 • Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto ry
 • Kopiosto ry
 • Musiikkituottajat – IFPI Finland ry
 • Suomen elokuvatoimistojen liitto ry
 • Suomen Musiikkikustantajat ry
 • Suomen Muusikkojen Liitto ry
 • Suomen Säveltäjät ry
 • Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry
 • Suomen Musiikintekijät ry
 • Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry – TTVK
 • Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry