Selvitys av-alan metadatan yhteiskäytöstä

APFI on toteuttanut OKM:n rahoituksella selvityksen AV-alan datavirroista. Osana selvitystä luotiin demo portaalista, jolla data teoksista ja sen oikeudenomistajista saataisiin tehokkaasti kerättyä. Samalla saataisiin jaettua toimijoille kunkin teoksen ID, joka on ehdoton edellytys kaikenlaisen datan laajamittaiselle jakamiselle. Portaalin loppuunsaattamiseen ja käyttöönottoon on haettu tukea OKM:stä.

Selvityksen voit lukea täältä.

Lisätietoja:
Janne Lilleberg
janne.lilleberg@apfi.fi