Tiedote: Jaana Paanetojan elokuva- ja teatterialaa koskeva raportti

Jaana Paanetoja on selvittänyt ministeri Sampo Terhon toimeksiannosta elokuva- ja teatterialan häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua. Raportti julkaistiin 12.9.2018. 

APFI ry on tyytyväinen, että häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta keskustellaan. On erittäin tärkeää, että havaittuihin epäkohtiin puututaan.

”Tutustumme Paanetojan laatimaan raporttiin ja siinä esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin huolellisesti. Tämä on koko alan asia. APFI osallistuu alan yhteisiin toimenpiteisiin, ja sitoutuu omalta osaltaan edistämään alan toimintakulttuurin kehittämistä sekä kouluttamaan jäseniään työnantajavastuiden ja –velvoitteiden noudattamisessa”, toteaa APFI:n toiminnanjohtaja Teemu Kalliala.

Av-alan tuottajat ovat jo olleet oma-aloitteisesti aktiivisia alan toimintakulttuurin parantamisessa. Elokuva- ja tv-alan toimijat ovat alkuvuodesta 2018 laatineet yhteisen ohjeistuksen seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn elokuva- ja tv-alalla. Ohjeistus sisältää käytännön toimintaohjeita sekä häirinnän kohteille että työnantajan edustajille.

Tuotantoyhtiöissä on enenevässä määrin käytössä ongelmatilanteiden ratkomiseen liittyviä toimintamalleja, minkä lisäksi erilaisten työtyytyväisyyskyselyiden tekeminen samoin kuin työympäristöä ja -turvallisuutta koskeva koulutus on yleistynyt.

”Elokuva- ja teatteriala on nostettu näyttävästi julkisuuteen, mutta epäkohtia esiintyy kaikkialla työelämässä ja kaikilla toimialoilla. Tällaista toimintaa ei saa hyväksyä. Työnantajan on toimialasta riippumatta pyrittävä ehkäisemään häirinnän ja epäasiallisen käytöksen esiintyminen ja varmistettava, että työpaikalla on selkeät pelisäännöt tällaisten tilanteiden varalta. Työpaikalla jokaisen täytyy tuntea olevansa turvassa”, Teemu Kalliala jatkaa.