Oikeudenhaltijoille

Tuotantoyhtiö voi liittyä APFI:n asiakkaaksi tekemällä asiakassopimuksen. Asiakkuus on maksuton. APFI valvoo tuotantoyhtiöiden etuja niissä asioissa ja siinä laajuudessa kuin tuotantoyhtiöt asiakassopimuksessa ovat valtuuttaneet. Valtuutuksen perusteella APFI sopii av-teosten käytöstä ja maksaa käyttökorvaukset tuotantoyhtiöille. Kansainvälinen yhteistyö tekee mahdolliseksi korvausten tilittämisen myös ulkomailta. APFI maksaa av-tuotantoyhtiöille korvauksia elokuva- ja av-teosten opetuskäytöstä ja tv-ohjelmien edelleen lähettämisestä ja verkkotallennuksesta sekä tilittää tuotantoyhtiöiden osuuden hyvitysmaksuvaroista. Korvausta voivat saada televisioyhtiöiden ulkopuoliset, riippumattomat tuotantoyhtiöt.